Wewn臋trzne zagro偶enia IT w Europie 2006

Alexey Dolya

Wst臋p

W imieniu firmy InfoWatch przedstawiamy pierwsze na 艣wiecie roczne badanie dotycz膮ce problem贸w wewn臋trznego bezpiecze艅stwa IT w Europie. Podane wyniki opieraj膮 si臋 na ankietach przeprowadzonych w艣r贸d mened偶er贸w IT z 410 firm z ca艂ej Europy.

Europejscy eksperci z bran偶y IT wyrazili r贸偶ne obawy zwi膮zane z wewn臋trznym bezpiecze艅stwem IT, wymieniaj膮c na pierwszym miejscu kradzie偶 danych dokonywan膮 przez pracownik贸w firmy. Podobne obawy maj膮 ich koledzy zar贸wno ze Stan贸w Zjednoczonych, jak i Rosji.

Wyciek danych to stosunkowo nowy wr贸g. Minie wiele lat, zanim w pe艂ni zrozumiemy ten problem i zostan膮 rozwini臋te oraz wdro偶one odpowiednie systemy w miejscach pracy. Mimo to mo偶na powiedzie膰, 偶e sytuacja rozwija si臋 w dobrym kierunku.

Wcze艣niej nasza uwaga skupiona by艂a wok贸艂 epidemii wirus贸w i atak贸w haker贸w. Obecnie jednak dostrzegamy wa偶niejszy problem - zabezpieczenie zasob贸w informatycznych przed wewn臋trznym atakiem. Naturalnie zintegrowane rozwi膮zanie technologiczne nie wystarczy. Jednak bez niego inne dzia艂ania, takie jak szkolenie pracownik贸w czy rozs膮dna polityka bezpiecze艅stwa wewn臋trznego, nie mog膮 zosta膰 wprowadzone w 偶ycie czy nawet okaza膰 si臋 skuteczne. Teraz, gdy zdaje sobie z tego spraw臋 coraz wi臋cej klient贸w korporacyjnych, zaczyna kszta艂towa膰 si臋 rynek wyspecjalizowanych system贸w bezpiecze艅stwa IT.

Dane dotycz膮ce rzeczywistej liczby wyciek贸w informacji w Europie w danym okresie nie zawsze odpowiada艂y rzeczywisto艣ci. Unia Europejska1 - w przeciwie艅stwie do Stan贸w Zjednoczonych - nie wyda艂a dyrektyw nakazuj膮cych obowi膮zkowe powiadamianie ofiar incydentu naruszenia bezpiecze艅stwa danych, a firmy z regu艂y nie traktuj膮 priorytetowo wszcz臋cia procedur powiadamiania.

Nie trudno odgadn膮膰 powody. Z oczywistych wzgl臋d贸w kierownictwo obawia si臋 koszt贸w - zar贸wno finansowych, jak i w postaci utraconej reputacji - jakie ponios艂aby firma na skutek wycieku danych. Dlatego zamiast uruchamia膰 kosztowne procedury niekt贸re firmy wol膮 偶ywi膰 nadziej臋, ze problem po prostu zniknie, zw艂aszcza w przypadku typowego incydentu utraty lub kradzie偶y laptopa. Chc膮 wierzy膰, 偶e osoby znajduj膮ce si臋 w posiadaniu takiego laptopa, nie zorientuj膮 si臋, jak膮 warto艣膰 mog膮 mie膰 przechowywane na nim niezaszyfrowane dane. Na skutek podobnej polityki lekcewa偶enia problemu znaczne straty mog膮 ponie艣膰 osoby, kt贸rych dane znajdowa艂y si臋 na skradzionym komputerze i kt贸re sta艂y si臋 ofiar膮 kradzie偶y to偶samo艣ci.

S膮 jednak firmy, kt贸re stosuj膮 ca艂kowicie inne podej艣cie: zawiadamiaj膮 osoby poszkodowane, uruchamiaj膮 infolinie dla os贸b, kt贸re chcia艂yby uzyska膰 porad臋, zapewniaj膮 monitorowanie rachunku bankowego oraz zawiadamiaj膮 organy 艣cigania.

Do tej pory w Unii Europejskiej to firmy decydowa艂y o tym, czy ujawni膰 wyciek danych. Wkr贸tce jednak mo偶e si臋 to zmieni膰.

W Unii Europejskiej prowadzone s膮 dyskusje nad dyrektyw膮, kt贸ra na艂o偶y艂aby na firmy obowi膮zek informowania os贸b poszkodowanych na skutek wycieku danych. Je艣li zostanie przyj臋ta, b臋dzie stanowi膰 kolejn膮 "warstw臋" ochrony konsument贸w w przypadku wycieku danych i wprowadzi wi臋ksz膮 przejrzysto艣膰 w kwestii, kt贸ra mo偶e dotyczy膰 ka偶dego z nas.

Cieszymy si臋, 偶e osoby odpowiedzialne za dzia艂y IT coraz bardziej doceniaj膮 znaczenie 艣rodk贸w zapobiegawczych w zakresie wewn臋trznego bezpiecze艅stwa danych.

Evgeny Preobrazhensky
CEO
InfoWatch

Kluczowe wnioski

 • Europejscy eksperci z dziedziny IT w przewa偶aj膮cej wi臋kszo艣ci zgadzaj膮 si臋 (78%), 偶e kradzie偶 danych stanowi g艂贸wne zagro偶enie bezpiecze艅stwa informacji - problem ten jest powa偶niejszy ni偶 wirusy czy w艂amanie si臋 hakera.
 • Z mo偶liwych nast臋pstw naruszenia bezpiecze艅stwa danych, pracownicy dzia艂贸w IT najbardziej obawiaj膮 si臋 wycieku poufnych informacji (93%).
 • Jako g艂贸wne kana艂y wycieku danych w Europie wymieniono: przeno艣ne no艣niki danych, poczt臋 elektroniczn膮 oraz kana艂y internetowe, takie jak poczta www i fora.
 • Tylko 11% respondent贸w by艂o przekonanych, 偶e bezpiecze艅stwo danych w ich firmie nie zosta艂o naruszone w ci膮gu ostatniego roku - liczba ta odzwierciedla liczb臋 firm stosuj膮cych zabezpieczenia przed wyciekiem danych. 42% uczestnik贸w badania przyzna艂o, 偶e w ich firmach mia艂y miejsce od jednego do pi臋ciu incydent贸w, natomiast 37% nie mog艂o z ca艂膮 pewno艣ci膮 powiedzie膰, 偶e nie zdarzy艂 si臋 偶aden taki incydent.
 • Jako g艂贸wn膮 przeszkod臋 w implementacji technologii zabezpieczaj膮cych przed wyciekiem wskazano brak standard贸w w bran偶y (42%).
 • Proponowane rozwi膮zania obejmuj膮: rozw贸j wszechstronnego oprogramowania zabezpieczaj膮cego przed wyciekiem, wdro偶enie odpowiednich rozwi膮za艅 administracyjnych, takich jak przejrzyste i sp贸jne zasady bezpiecze艅stwa wewn臋trznego, kontrole zewn臋trznego dost臋pu do sieci oraz podniesienie 艣wiadomo艣ci oraz dyscypliny pracownik贸w poprzez szkolenia.

Metodologia

Ankieta zosta艂a przeprowadzona przez Centrum Analityczne firmy InfoWatch w dniach 02.01-02.03 2007 r. i zawiera szczeg贸艂owe odpowiedzi dostarczone przez 410 firm.

Uczestnikami badania byli:

 • osoby odwiedzaj膮ce europejskie targi IT, w kt贸rych uczestniczy艂 InfoWatch
 • uczestnicy seminari贸w i konferencji zorganizowanych przez firm臋 InfoWatch i jej partner贸w
 • eksperci z dziedziny IT pracuj膮cy w firmach (wywiad telefoniczny lub osobisty)
 • eksperci z dziedziny IT pracuj膮cy w firmach (korespondencja mailowa)

We wszystkich przypadkach respondenci udzielili odpowiedzi na t臋 sam膮 liczb臋 pyta艅 wed艂ug okre艣lonych zasad, a po wype艂nieniu ankiety mogli doda膰 sw贸j komentarz na temat, kt贸ry najbardziej ich interesowa艂.

Proces przetwarzania danych i analizy wynik贸w zosta艂 przeprowadzony przez centrum analityczne InfoWatch. Liczby procentowe zosta艂y zaokr膮glone z dok艂adno艣ci膮 do jednego procenta.

Profil uczestnika badania

Wszyscy respondenci s膮 mened偶erami lub starszymi specjalistami w dziedzinie IT oraz bezpiecze艅stwa danych. Uczestnicy badania, zakres ich obowi膮zk贸w oraz przedmiot dzia艂alno艣ci firm, dla kt贸rych pracuj膮, zostali tak dobrani, aby mo偶liwie w jak najszerszym stopniu reprezentowali europejski przemys艂. Wszyscy respondenci zajmuj膮 stanowiska wymagaj膮ce podejmowania decyzji w zakresie rozwoju korporacyjnych system贸w informatycznych. .

Wi臋kszo艣膰 firm, dla kt贸rych pracuj膮 respondenci (67%), (Rys. 1) zatrudnia od 500 do 5 000 os贸b. 78% z nich posiada od 100 do 5 000 stacji roboczych.

Z danych tych mo偶na wnioskowa膰, 偶e badanie zosta艂o przeprowadzone g艂贸wnie w艣r贸d 艣rednich i du偶ych przedsi臋biorstw.


Rys. 1. Liczba pracownik贸w w firmie


Rys. 2. Liczba stacji roboczych

Nasze badanie obj臋艂o firmy reprezentuj膮ce r贸偶ne bran偶e (Rys. 3).


Rys. 3. Sektor dzia艂alno艣ci

Wszyscy nasi respondenci bior膮 bezpo艣redni udzia艂 w podejmowaniu decyzji zwi膮zanych z IT oraz bezpiecze艅stwem danych, a 67% z nich zajmuje wy偶sze stanowiska kierownicze.


Rys. 4. Stanowiska zajmowane przez respondent贸w

Ju偶 sama liczba specjalist贸w w du偶ych i 艣rednich firmach odpowiadaj膮cych za bezpiecze艅stwo danych 艣wiadczy o tym, 偶e problem ten jest traktowany coraz powa偶niej. Bez w膮tpienia jest to bardzo pozytywna tendencja, poniewa偶 ochrona danych odgrywa kluczow膮 rol臋 w stabilnym rozwoju ka偶dej organizacji.

Jednocze艣nie ma艂e przedsi臋biorstwa nadal nie maj膮 ekspert贸w ds. bezpiecze艅stwa danych, a w niekt贸rych przypadkach nie zatrudniaj膮 nawet informatyk贸w na pe艂nym etacie.

Zagro偶enia IT w Europie

Jako najwi臋ksze zagro偶enie IT (Rys. 5) postrzega si臋 kradzie偶 danych (78%) oraz zaniedbania ze strony pracownik贸w (65%). Ma to do艣膰 istotne znaczenie, szczeg贸lnie 偶e w wielu przypadkach te dwie rzeczy s膮 ze sob膮 powi膮zane. Rozwa偶my typowy przypadek kradzie偶y danych, gdy z pojazdu pracownika lub biura skradziono laptop z niezaszyfrowanymi danymi. Gdyby pracownik stosowa艂 si臋 do polityki bezpiecze艅stwa informacji firmy, kt贸ra nakazuje szyfrowanie poufnych danych, strata nie przewy偶sza艂aby koszt贸w zakupu nowego laptopa. Poza tym, laptop prawdopodobnie i tak by艂by ubezpieczony.

Pozycje "w centrum" zaj臋艂y takie zagro偶enia jak wirusy (49%) i hakerzy (41%).

Interesuj膮ce jest to, 偶e podczas gdy w powszechnej opinii hakerzy stanowi膮 powa偶ne niebezpiecze艅stwo, eksperci z dziedziny IT uznaj膮 ich za umiarkowane zagro偶enie.


Rys. 5. Najwa偶niejsze zagro偶enia IT
Obja艣nienie: Respondenci mogli wybra膰 do trzech odpowiedzi

Sabota偶 postrzegany jest jako zagro偶enie (15%), jednak nie tak powa偶ne, jak mo偶na by艂o si臋 spodziewa膰. Chocia偶 niezadowolony pracownik mo偶e wyrz膮dzi膰 firmie o wiele wi臋ksze szkody ni偶 osoba z zewn膮trz (np. haker), postrzeganie tego problemu wci膮偶 nie odzwierciedla rzeczywisto艣ci.

Je艣li podzielimy zagro偶enia na dwie podstawowe grupy: zewn臋trzne i wewn臋trzne, otrzymamy nast臋puj膮cy rozk艂ad:

 • Zagro偶enia zewn臋trzne:
  • Wirusy
  • Hakerzy
  • Spam
 • Zagro偶enia wewn臋trzne:
  • Kradzie偶 danych
  • Sabota偶
  • Zaniedbanie
  • Oszustwo

Wykluczyli艣my awari臋 sprz臋tu i oprogramowania, poniewa偶 nie mo偶na ich zaliczy膰 do zagro偶e艅 o charakterze umy艣lnym. Kradzie偶 danych zosta艂a zaklasyfikowana do zagro偶e艅 wewn臋trznych, poniewa偶 najcz臋艣ciej jest ona skutkiem dzia艂a艅 pracownik贸w. Wewn臋trzni z艂odzieje s膮 zaznajomieni z dokumentami firmy i najlepiej wiedz膮, jakie informacje maj膮 potencjaln膮 warto艣膰.


Rys. 6. Zagro偶enia zewn臋trzne vs. wewn臋trzne

Osoby odpowiedzialne za bezpiecze艅stwo IT postrzegaj膮 wewn臋trzne zagro偶enia jako powa偶niejsze ni偶 te ze strony haker贸w, wirus贸w i spamu.

Wynika to z faktu, 偶e znacznie trudniej jest zabezpieczy膰 si臋 przed wewn臋trznymi zagro偶eniami ni偶 przed wirusami, w przypadku kt贸rych wystarczy tylko zainstalowa膰 skuteczny pakiet antywirusowy. Ochrona przed zagro偶eniami wewn臋trznymi stanowi z艂o偶ony, aczkolwiek rozwi膮zywalny, problem.

Zagro偶enia wewn臋trzne

Stwierdzili艣my, 偶e g艂贸wne zagro偶enie bezpiecze艅stwa danych firmy pochodzi - przynajmniej potencjalnie - od pracownik贸w. Warto zatem przyjrze膰 si臋, w jaki spos贸b rozk艂adaj膮 si臋 w Europie zagro偶enia ze strony pracownik贸w.


Rys. 7. G艂贸wne wewn臋trzne zagro偶enia bezpiecze艅stwa informacji
Obja艣nienie: Respondenci mogli wybra膰 do trzech opcji

Wiele wewn臋trznych zagro偶e艅 jest ze sob膮 powi膮zanych. Na przyk艂ad, oszustwo wymaga sfa艂szowania poufnych informacji - typowo s膮 to sprawozdania finansowe - a sabota偶 prowadzi do wycieku poufnych informacji lub utraty danych.

Przewa偶aj膮ce w艣r贸d europejskich mened偶er贸w dzia艂贸w IT obawy przed wyciekiem poufnych informacji 艣wiadcz膮 o braku w pe艂ni zintegrowanych rozwi膮za艅 przeznaczonych do walki z tym zagro偶eniem.

Wycieki poufnych informacji

Poniewa偶 wyciek poufnych informacji dokonany przez pracownik贸w firmy stanowi najwi臋ksze zagro偶enie bezpiecze艅stwa danych, poprosili艣my uczestnik贸w naszego badania o wskazanie najpowa偶niejszych konsekwencji takiego incydentu dla swoich firm.


Rys. 8. G艂贸wne obawy dotycz膮ce wycieku informacji
Obja艣nienie: Respondenci mogli wybra膰 do dw贸ch odpowiedzi

Incydenty wycieku poufnych informacji s膮 liczne, a zwi膮zane z tym koszty - dobrze znane. Na przyk艂ad, koszty monitorowania rachunku bankowego przez rok nawet w przypadku 艣redniego wycieku wynios艂yby co najmniej 5 000 000 dolar贸w. Nie s膮 to jedyne koszty.

Jednak bezpo艣rednie koszty finansowe zosta艂y uznane przez uczestnik贸w badania za mniej istotne ni偶 uszczerbek na reputacji lub utrata klient贸w firmy na skutek takiego wycieku. 艢wiadczy to o tym, 偶e europejscy eksperci IT dostrzegaj膮 d艂ugofalowe szkody dla wiarygodno艣ci firmy, jakie mo偶e spowodowa膰 taki wyciek.

Eksperci z centrum analitycznego InfoWatch zapytali r贸wnie偶 o najpopularniejsze kana艂y wykorzystywane przez pracownik贸w do wyprowadzenia informacji na zewn膮trz firmy.

Jako g艂贸wny kana艂 wymieniano przeno艣ne no艣niki danych, takie jak pami臋膰 USB, lub tworzenie kopii zapasowej na laptopie. Jednak powa偶ne obawy wzbudza艂y r贸wnie偶 kana艂y internetowe, takie jak poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, poczta www oraz fora, kt贸re razem uwa偶ane by艂y za najwi臋ksze zagro偶enie.


Rys. 9. Najpopularniejsze kana艂y wycieku wykorzystywane przez pracownik贸w
Obja艣nienie: Respondenci mogli wybra膰 do trzech odpowiedzi

Dalsze badanie wykaza艂o, 偶e niekt贸re z firm posiadaj膮cych odpowiednie systemy bezpiecze艅stwa IT - oparte na technologii, kt贸ra filtruje ruch wychodz膮cy, lub na kontroli dost臋pu do wewn臋trznych sieci - obawiaj膮 si臋 zagro偶enia ze strony drukarek. Kopiowane przez nie dane nie s膮 filtrowane, ani nie podlegaj膮 regulacjom sieciowym. Europejscy mened偶erowie dzia艂贸w IT zdaj膮 sobie spraw臋, 偶e drukarki stanowi膮 otwarte drzwi, przez co mog膮 by膰 dla wewn臋trznych z艂odziei atrakcyjnym sposobem kradzie偶y wewn臋trznych danych.

Je艣li chodzi o liczb臋 wyciek贸w poufnych informacji w ci膮gu ostatnich 12 miesi臋cy (Rys. 10), tylko 11% uczestnik贸w badania mog艂o z ca艂膮 pewno艣ci膮 stwierdzi膰, 偶e 偶aden taki incydent nie mia艂 miejsca. Natomiast 42% przyzna艂o, 偶e w ci膮gu ostatniego roku w ich firmach zdarzy艂o si臋 od 1 do 5 wyciek贸w. Co z tego wynika:

Po pierwsze, rozpowszechnienie w Europie nieujawnianych przypadk贸w wycieku - jak pokazuj膮 nasze badania - 艣wiadczy o tym, 偶e potrzeba regulacji prawnych rozwa偶anych obecnie przez Uni臋 Europejsk膮 jest pilna.

Po drugie, obraz problemu wycieku danych, kt贸ry otrzymujemy z medi贸w, w du偶ym stopniu odbiega od rzeczywisto艣ci, a dane na ten temat stanowi膮 jedynie wierzcho艂ek g贸ry lodowej.


Rys. 10. Ile wyciek贸w zarejestrowano ci膮gu ostatnich 12 miesi臋cy

Regulacje

Uczestnik贸w badania zapytali艣my r贸wnie偶 o to, czy organizacje w Unii Europejskiej powinny by膰 zobowi膮zane przepisami prawa do zawiadamiania os贸b, kt贸re pad艂y ofiar膮 naruszenia ochrony danych osobowych (Rys.11).

Prawie 70% dostrzega艂o tak膮 potrzeb臋, a ponad 50% ekspert贸w z dziedziny IT uwa偶a艂o, 偶e Unia Europejska powinna na mocy przepis贸w prawa wymaga膰 od organizacji ochrony danych osobowych przed potencjalnymi wewn臋trznymi z艂odziejami.


Rys. 11. Potrzeba wprowadzenia przez Uni臋 Europejsk膮 wymogu powiadamiania o wycieku danych

Chocia偶 koszty zaimplementowania w pe艂ni zintegrowanego rozwi膮zania zabezpieczaj膮cego przed wyciekami s膮 marginalne w por贸wnaniu z ogromnymi kosztami - bezpo艣rednimi i po艣rednimi - jakie poci膮gaj膮 za sob膮 takie wycieki, regulacje, o kt贸rych mowa, u艂atwi艂yby mened偶erom IT przekonanie kierownictwa o potrzebie takiego rozwi膮zania.


Rys. 12. Potrzeba wprowadzenia przez Uni臋 Europejsk膮 wymogu ochrony danych osobowych przed potencjalnymi wewn臋trznymi z艂odziejami.

Sposoby obrony

Sekcja ta dotyczy stosowanych przez firmy system贸w ochrony danych.

Standard stanowi oczywi艣cie oprogramowanie antywirusowe, zapory ogniowe oraz kontrola dost臋pu do stacji roboczych. Jednak dla nas szczeg贸lnie interesuj膮ce by艂o rozpowszechnienie sieci VPN, cz臋sto wykorzystywanych przez firmy i organizacje do poufnej komunikacji za po艣rednictwem publicznej sieci. Stosowanie takich sieci oznacza, 偶e firmy powa偶nie traktuj膮 bezpiecze艅stwo sieciowe.


Rys. 13. Wykorzystywane przez organizacje technologie bezpiecze艅stwa informacji
Obja艣nienie: Respondenci mogli wybra膰 nieograniczon膮 ilo艣膰 odpowiedzi

Jak wynika z diagramu, mniej ni偶 jedna na sze艣膰 firm posiada odpowiednie systemy zabezpieczaj膮ce przed wyciekiem. Co zatem powstrzymuje firmy przed zakupem odpowiednich system贸w ochrony danych (Rys. 14)?


Rys. 14. Przeszkody utrudniaj膮ce organizacjom wykorzystywanie technologii zabezpieczaj膮cych przed wyciekiem
Obja艣nienie: Uczestnicy badania mogli wybra膰 nieograniczon膮 liczb臋 odpowiedzi

Na pierwszym miejscu znalaz艂 si臋 brak standard贸w (42%). Na wynik ten wp艂yn臋艂o panuj膮ce w艣r贸d uczestnik贸w badania przekonanie, 偶e nie istnieje 偶adne technologiczne rozwi膮zanie (12%) oraz brakuje wykwalifikowanych specjalist贸w (29%). W rzeczywisto艣ci technologie zabezpieczaj膮ce przed wyciekami istniej膮 - mimo 偶e najwyra藕niej nie wszyscy o tym wiedz膮 - jest to jednak stosunkowo nowa dziedzina i trzeba jeszcze poczeka膰, zanim zostan膮 opracowane og贸lne standardy. Wielu europejskich mened偶er贸w IT czeka cierpliwie, a偶 rynek dojrzeje i b臋d膮 dost臋pne odpowiednie protoko艂y.

Poprzez standardy rozumiemy nie tylko normy proceduralne czy zalecenia dla personelu, ale ca艂o艣ciowe, zintegrowane podej艣cie dotycz膮ce post臋powania w kwestiach bezpiecze艅stwa wewn臋trznego. Z powodu braku takich standard贸w mened偶erom trudno jest uzasadni膰 koszty zakupu wyspecjalizowanych rozwi膮za艅 lub przeznaczy膰 cz臋艣膰 bud偶etu na pokrycie koszt贸w implementacji. S膮 r贸wnie偶 inne czynniki utrudniaj膮ce mened偶erom podejmowanie decyzji w tej kwestii. Spora liczba dostawc贸w oferuj膮cych ca艂kowicie r贸偶ni膮ce si臋 od siebie produkty - ka偶dy z nich posiada swoje zalety - sprawia, 偶e por贸wnanie produkt贸w i wyb贸r jednego mo偶e by膰 bardzo trudne.

Opinie europejskich mened偶er贸w i specjalist贸w IT odno艣nie najlepszego sposobu zwalczania wyciek贸w danych dokonywanych przez pracownik贸w (Rys. 15) pokazuj膮, 偶e zdaj膮 oni sobie spraw臋 z tego, 偶e rozwi膮zania technologiczne tylko cz臋艣ciowo stanowi膮 odpowied藕 na problem i nie mog膮 by膰 stosowane bez odpowiednich procedur organizacyjnych, szkolenia i innych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa.


Rys. 15. Najskuteczniejsze metody zapobiegania wyciekom
Obja艣nienie: Respondenci mogli wybra膰 do trzech odpowiedzi

Poniewa偶 nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e problem istnieje, przyjrzyjmy si臋, jakimi 艣rodkami firmy zamierzaj膮 zwalcza膰 go w przysz艂o艣ci.


Rys. 16. Plany organizacji dotycz膮ce zaimplementowania technologii zabezpieczaj膮cych przed wyciekiem na nast臋pne 3 lata

Z diagramu (Rys. 16) wynika, 偶e mimo obaw dotycz膮cych standard贸w, jedna trzecia mened偶er贸w spodziewa si臋, 偶e w ci膮gu najbli偶szych trzech lat zostan膮 zaimplementowane wszechstronne systemy monitorowania. By膰 mo偶e oczekuj膮 oni, 偶e do tego czasu problem standard贸w zostanie na tyle rozwi膮zany, 偶e z pe艂nym przekonaniem b臋d膮 mogli zakupi膰 odpowiednie rozwi膮zanie. Lub te偶 firmy znajd膮 si臋 pod tak du偶ym naciskiem zabezpieczenia swoich danych przed potencjalnymi wewn臋trznymi z艂odziejami - na skutek kolejnych spektakularnych wyciek贸w lub zewn臋trznych wymog贸w prawnych - 偶e mened偶erowie b臋d膮 zmuszeni zakupi膰 rozwi膮zanie.

Otwarte pytanie

Pod koniec ka偶dego wywiadu prosili艣my europejskich mened偶er贸w IT o ich opini臋 na temat dowolnego aspektu badania. Uczestnicy wyrazili niepok贸j odno艣nie braku ujednoliconego podej艣cia do bezpiecze艅stwa wewn臋trznego, co utrudnia wyb贸r odpowiedniego rozwi膮zania. Naturalnie dostawcy takich rozwi膮za艅 podkre艣laj膮 zalety swoich produkt贸w, jednak brak jednolitych standard贸w uniemo偶liwia dok艂adniejsze por贸wnanie ich z konkurencj膮.

Innym problemem jest planowanie bud偶etu. Jeden z respondent贸w wyrazi艂 to w ten spos贸b: "Wszyscy wiemy, jak post臋powa膰 z wirusami. Instaluje si臋 pakiet antywirusowy na bramach oraz stacjach roboczych i mo偶na okre艣li膰, jaki b臋dzie koszt licencji w danym okresie czasu. Tu sprawa jest prosta! Jednak problem ochrony przed wewn臋trznymi z艂odziejami wygl膮da inaczej. Poszczeg贸lni dostawcy rozwi膮za艅 maj膮 w艂asn膮 opini臋 odno艣nie najlepszego sposobu stworzenia systemu wewn臋trznego bezpiecze艅stwa. Nawet w艣r贸d koleg贸w po fachu nie ma jednomy艣lno艣ci w tej kwestii".

Mimo tych obaw respondenci uwa偶aj膮, 偶e ju偶 teraz rysuje si臋 pewien konsensus. Wynika to g艂贸wnie z tego, 偶e organizacje nieustannie poszerzaj膮 liczb臋 wykorzystywanych kana艂贸w komunikacji: poczta elektroniczna, Internet, komunikatory internetowe, materia艂y drukowane, r贸偶ne sieci bezprzewodowe, nowe protoko艂y sieciowe i oprogramowanie. W 艣rodowisku, w kt贸rym nieustannie powi臋ksza si臋 zakres dost臋pnych 艣rodk贸w komunikacji, logiczne jest, 偶e systemy wewn臋trznego bezpiecze艅stwa nie s膮 ukierunkowane na okre艣lony kana艂, ale stanowi膮 skalowalne rozwi膮zanie, z kt贸rym mo偶na zasymilowa膰 nowe kana艂y.

Propozycje legislacyjne, nad kt贸rymi pracuje obecnie Komisja Europejska, zobowi膮zuj膮ce firmy do natychmiastowego poinformowania klient贸w o incydentach naruszenia danych stanowi膮 kolejny krok na drodze do opracowania jednolitych standard贸w dotycz膮cych wewn臋trznego bezpiecze艅stwa IT.

Wnioski

Badanie pokaza艂o, 偶e wewn臋trzne zagro偶enia bezpiecze艅stwa danych wywo艂uj膮 obecnie wi臋cej obaw (55%) ni偶 zagro偶enia zewn臋trzne (45%), takie jak ataki haker贸w czy infekcje wirus贸w. Jako g艂贸wne zagro偶enie wewn臋trzne wymieniono kradzie偶 poufnych informacji przez pracownik贸w firmy oraz zaniedbania z ich strony.

Respondenci byli do艣膰 powa偶nie zaniepokojeni mo偶liwo艣ci膮 utraty dobrej reputacji oraz klient贸w na skutek wycieku. Obawy zwi膮zane z tymi dwoma zagro偶eniami by艂y pi臋ciokrotnie cz臋stsze ni偶 te dotycz膮ce bezpo艣rednich strat finansowych.

16% firm posiada艂o rozwi膮zanie przeznaczone do ochrony poufnych informacji, a 32% planuje zaimplementowanie takiego rozwi膮zania w ci膮gu najbli偶szych trzech lat.

Mamy nadziej臋, 偶e oczekiwane regulacje Komisji Europejskiej oraz Urz臋du Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii dotycz膮ce poufnych danych przyspiesz膮 implementacj臋 w firmach w pe艂ni zintegrowanego rozwi膮zania.


1 Wed艂ug obecnego prawa Unii Europejskiej, klienci musz膮 zosta膰 jedynie og贸lnie poinformowani o zagro偶eniach bezpiecze艅stwa, nie istnieje natomiast obowi膮zek powiadamiania o konkretnych incydentach naruszenia bezpiecze艅stwa.

殴r贸d艂o:
InfoWatch
Kaspersky Lab