Ewolucja z艂o艣liwego oprogramowania: 2005

Yury Mashevsky
Virus Analyst, Kaspersky Lab

Raport ten zawiera dane statystyczne oraz komentarz do najistotniejszych wydarze艅 2005 roku. Ponadto analizuje zwi臋kszaj膮cy si臋 rynek z艂o艣liwego kodu oraz aktualne zagro偶enia cybernetyczne. Tekst przeznaczony jest dla ekspert贸w z bran偶y bezpiecze艅stwa specjalizuj膮cych si臋 w dziedzinie ochrony przed z艂o艣liwymi programami, a tak偶e dla wszystkich zainteresowanych zagro偶eniami rynku IT.

Rok 2005 przyni贸s艂 powa偶ne zmiany w 艣wiecie z艂o艣liwych program贸w. Pod koniec zesz艂ego roku analitycy z Kaspersky Lab wykrywali 艣rednio 6 368 z艂o艣liwych program贸w w miesi膮cu. Stanowi to 117% wzrost w stosunku do ca艂ego roku 2005 oraz 24% wzrost w stosunku do roku 2004. Liczby te wskazuj膮 na nieustannie zwi臋kszaj膮ce si臋 zapotrzebowanie na z艂o艣liwe programy.

Stosowany przez firm臋 Kaspersky Lab system klasyfikacji obejmuje trzy klasy z艂o艣liwych program贸w:

  • TrojWare: programy troja艅skie, kt贸re nie s膮 zdolne do samodzielnego rozmna偶ania si臋 (backdoory, rootkity i wszystkie inne typy trojan贸w)
  • VirWare: z艂o艣liwe programy, kt贸re potrafi膮 rozmna偶a膰 si臋 samodzielnie (np. wirusy i robaki)
  • MalWare: aplikacje aktywnie wykorzystywane do tworzenia z艂o艣liwych program贸w i przeprowadzania atak贸w

Poni偶szy diagram pokazuje rozk艂ad z艂o艣liwego oprogramowania wed艂ug klasy, przechwyconego przez analityk贸w Kaspersky Lab:


1. Rozk艂ad procentowy z艂o艣liwego oprogramowania wed艂ug klasy (koniec roku 2005)

Poni偶sza tabela ukazuje zmiany w rozk艂adzie procentowym z艂o艣liwego oprogramowania w por贸wnaniu z 2004 r.:

Klasa Zmiana
TrojWare +8,76%
VirWare -6,53%
MalWare -2,23%
Tabela 1. Zmiana w dystrybucji (2005 kontra 2004)

Jak wynika z tabeli, nast膮pi艂 wzrost liczby program贸w z klasy TrojWare; jest to kontynuacja trendu z 2004 roku. Wzrost liczby z艂o艣liwych program贸w w obr臋bie klasy TrojWare zwi膮zany jest ze zmniejszeniem si臋 liczby program贸w nale偶膮cych do klasy VirWare i MalWare - spadek ten r贸wnie偶 rozpocz膮艂 si臋 w 2004 roku.

Liczby te mo偶na wyja艣ni膰 w kategoriach ekonomicznych: 艂atwiej i taniej jest tworzy膰 trojany ni偶 pisa膰 z艂o艣liwe programy, kt贸re potrafi膮 samodzielnie si臋 rozmna偶a膰. Co wi臋cej, rozes艂ane przy u偶yciu technik spamowych programy z klasy TrojWare szybciej dotr膮 do u偶ytkownik贸w ni偶 robak pocztowy zdolny do samodzielnego rozprzestrzeniania si臋.

Przyjrzyjmy si臋 dok艂adniej tym zmianom.

TrojWare — programy troja艅skie

Poni偶szy wykres ukazuje liczb臋 program贸w troja艅skich przechwytywanych przez analityk贸w firmy Kaspersky Lab w poszczeg贸lnych miesi膮cach:


2. Wzrost liczby z艂o艣liwych program贸w z klasy TrojWare.

Jak wynika z diagramu, intensywny wzrost liczby program贸w troja艅skich przechwytywanych w ka偶dym miesi膮cu, kt贸ry rozpocz膮艂 si臋 w roku 2004, trwa艂 przez ca艂y rok 2005. Wsp贸艂czynnik wzrostu nieustannie zwi臋ksza艂 si臋, a pod koniec roku 2005 wyni贸s艂 124%. Innymi s艂owy, w ci膮gu 2005 roku liczba program贸w z klasy TrojWare zwi臋kszy艂a si臋 ponad dwukrotnie.

Poni偶ej przedstawiamy rozk艂ad procentowy program贸w troja艅skich wed艂ug zachowania:


3. Rozk艂ad procentowy program贸w z klasy TrojWare ze wzgl臋du na zachowanie (koniec 2005 r.)

Poni偶sza tabela pokazuje wzrost liczby program贸w z klasy TrojWare charakteryzuj膮cych si臋 r贸偶nym zachowaniem w por贸wnaniu z rokiem 2004. Znak "-" oznacza, 偶e dane programy wykrywane by艂y rzadko lub zmiany mie艣ci艂y si臋 w granicach b艂臋du statystycznego.

Zachowanie Zmiana liczby z艂o艣liwych program贸w (2005 kontra 2004)
Backdoor +95%
Trojan +90%
Trojan-AOL
Trojan-ArcBomb
Trojan-Clicker +86%
Trojan-DDoS
Trojan-Downloader +272%
Trojan-Dropper +212%
Trojan-IM
Trojan-Notifier
Trojan-Proxy +68%
Trojan-PSW +122%
Trojan-Spy +104%
Rootkit +413%
TrojWare +124%
Tabela 2. Wsp贸艂czynniki wzrostu dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w program贸w z klasy TrojWare (2005)

Po bli偶szym przyjrzeniu si臋 poszczeg贸lnym rodzajom program贸w z klasy TrojWare okazuje si臋, 偶e ogromna wi臋kszo艣膰 z nich wykazywa艂a stabilny wzrost.

Programy Trojan_AOL, Trojan-ArcBomb, Trojan-DDoS, Trojan-IM oraz Trojan_Notifier wyst臋puj膮 stosunkowo rzadko. Ich liczba pozostaje na sta艂ym poziomie. W ci膮gu 2005 roku analitycy z Kaspersky Lab wykrywali kilka takich pr贸bek miesi臋cznie.

Backdoor, Trojan-Downloader, Trojan-Dropper oraz Trojan-Proxy to programy z klasy TrojWare, kt贸rych liczba wzrasta w najszybszym tempie. Wszystkie z tych program贸w wykorzystywane s膮 przez szkodliwych u偶ytkownik贸w do tworzenia botnet贸w i ich aktualizacji. W tym miejscu warto wyja艣ni膰, czym s膮 botnety. Botnety sk艂adaj膮 si臋 z ogromnej liczby zainfekowanych komputer贸w po艂膮czonych w jedn膮 sie膰. Sie膰 zarz膮dzana jest przez zdalnego szkodliwego u偶ytkownika, kt贸ry jest jej w艂a艣cicielem. Ostatnio sieci takie sta艂y si臋 niezwykle popularne w艣r贸d cyberprzest臋pc贸w, co wyja艣nia wzrost liczby tych program贸w. Coraz cz臋艣ciej trojany te rozprzestrzeniane s膮 przy u偶yciu technik spamowych.

Rosn膮ca liczba wykrywanych program贸w Trojan-PSW oraz Trojan-Spy odzwierciedla nastawienie cyberprzest臋pc贸w na osi膮ganie korzy艣ci finansowych. Prawie wszystkie z tych program贸w wykorzystywane s膮 do kradzie偶y danych z komputer贸w ofiar, w celu uzyskania nielegalnego dost臋pu do finans贸w. Analitycy z Kaspersky Lab wykryli programy Trojan-Spy, kt贸re potrafi膮 zbiera膰 informacje dotycz膮ce kilkuset system贸w bankowo艣ci internetowej i p艂atno艣ci elektronicznej. Dane te mog膮 by膰 nast臋pnie odsprzedawane.

Programy Trojan-Clickers wykorzystywane s膮 g艂贸wnie do zwi臋kszania liczby odwiedzin wybranych stron WWW. Jednak wzrost liczby tych program贸w jest mniejszy ni偶 wzrost ca艂ej klasy. Oznacza to, 偶e szkodliwi u偶ytkownicy skupiaj膮 si臋 na bardziej "dochodowych" programach.

Klasyczne konie troja艅skie s膮 niew膮tpliwie najstarszymi reprezentantami klasy TrojWare. Termin ten obejmuje wszystkie programy troja艅skie, kt贸re z pewnych wzgl臋d贸w nie zosta艂y zaklasyfikowane do wymienionych wy偶ej zachowa艅. Wzrost liczby tych program贸w jest mniejszy ni偶 wzrost ca艂ej klasy, ale wci膮偶 utrzymuje si臋 na wysokim poziomie.

Rootkity s膮 najm艂odszymi cz艂onkami klasy TrojWare, kt贸re od 2-3 lat ciesz膮 si臋 coraz wi臋kszym zainteresowaniem. Jak odnotowa艂a firma Kaspersky Lab, liczba program贸w typu rootkit wzros艂a w 2005 r. o 413%. Tak du偶y wzrost wynika cz臋艣ciowo z tego, 偶e w 2004 r. pojawia艂o si臋 艣rednio 6 nowych rootkit贸w na miesi膮c, natomiast w 2005 r. wykrywano ich 艣rednio a偶 32. Dane te 艣wiadcz膮 o du偶ym zapotrzebowaniu podziemia komputerowego na tego typu programy. W tym miejscu nale偶y powiedzie膰, 偶e rootkity jako takie nie posiadaj膮 szkodliwych funkcji, ale coraz powszechniej wykorzystywane s膮 do maskowania czynno艣ci wykonywanych przez inne z艂o艣liwe programy. Ze wzgl臋du na wzrastaj膮c膮 popularno艣膰 rootkit贸w, om贸wimy je szczeg贸艂owo w dalszej cz臋艣ci artyku艂u.

Znamienne jest to, 偶e wi臋kszo艣膰 program贸w z klasy TrojWare zwi臋kszy艂a swoj膮 liczb臋 w por贸wnaniu z rokiem 2004. Jest to jedyna klasa z艂o艣liwych program贸w, kt贸ra odnotowa艂a tak znaczny wzrost w analizowanym okresie.

VirWare — robaki i wirusy

Poni偶szy wykres ukazuje dane dotycz膮ce liczby program贸w z klasy VirWare, wykrytych przez firm臋 Kaspersky Lab:


4. Wzrost liczby program贸w z klasy VirWare.

Poni偶ej przedstawiamy rozk艂ad procentowy program贸w z tej klasy wed艂ug zachowania:


5. Rozk艂ad klasy VirWare wed艂ug zachowania (koniec 2005 r.)

Jak wynika z diagramu, klasa VirWare tkwi stagnacji, kt贸ra rozpocz臋艂a si臋 ju偶 w 2004 roku i stale si臋 pog艂臋bia. Wzrost liczby wszystkich program贸w z tej klasy jest nieznaczny w por贸wnaniu ze wsp贸艂czynnikiem wzrostu z艂o艣liwych program贸w w og贸le. Chocia偶 wzros艂a liczba niekt贸rych z艂o艣liwych program贸w z tej klasy, ilo艣膰 pozosta艂ych program贸w wci膮偶 maleje. Tendencj臋 t膮 wyra藕nie pokazuj膮 dane zawarte w tabeli 3. Nale偶y podkre艣li膰, 偶e zmniejszaj膮ca si臋 liczba wielu rodzaj贸w program贸w z klasy VirWare spowodowana jest wzrastaj膮cym zainteresowaniem cz艂onk贸w podziemia komputerowego z艂o艣liwymi programami z klasy TrojWare.

Zachowanie Zmiana liczby z艂o艣liwych program贸w (2005 kontra 2004)
Robak pocztowy (Email-Worm) +2%
Robak komunikator贸w internetowych (IM-Worm) 32 nowe modyfikacje na miesi膮c
Robak IRC (IRC-Worm) -31%
Robak internetowy (Net-Worm) +43%
Robak P2P (P2P-Worm) -43%
Robak (Worm) -3%
Wirus (Virus) -45%
VirWare -2%
Tabela 3. Wsp贸艂czynniki wzrostu dla poszczeg贸lnych rodzaj贸w z艂o艣liwych program贸w (2005)

Nieznaczny wzrost liczby robak贸w pocztowych spowodowany by艂 aktywno艣ci膮 autor贸w robaka Bagle. Stworzone przez nich programy wci膮偶 wykrywane s膮 jako Email-Worms, pomimo tego, 偶e cz臋sto s膮 to programy troja艅skie, wykorzystywane do utrzymywania botnet贸w przy 偶yciu. Gdyby nie aktywno艣膰 jednej lub dw贸ch grup przest臋pczych, w roku 2005 z pewno艣ci膮 nast膮pi艂by spadek liczby robak贸w pocztowych. Co wi臋cej, 2% wzrost jest o wiele mniejszy ni偶 og贸lny wzrost liczby z艂o艣liwych program贸w, co 艣wiadczy o powolnym zamieraniu robak贸w pocztowych. W ich miejsce tworzone s膮 programy troja艅skie - o wiele ta艅sze do napisania i rozprzestrzeniania.

Robaki IM-Worms po raz pierwszy pojawi艂y si臋 w 2001 roku, jednak dopiero w po艂owie 2004 roku zacz臋艂y by膰 popularne. Pod koniec 2005 roku ka偶dego miesi膮ca wykrywanych by艂o 艣rednio 35 nowych robak贸w tego typu.

Liczba robak贸w IRC-Worms wci膮偶 spada, jednak programy te pojawiaj膮 si臋 w nowym wcieleniu jako backdoory. Chocia偶 wci膮偶 s膮 wykrywane, stosunkowo rzadko pojawiaj膮 si臋 nowe rodzaje.

W ci膮gu minionego roku ponad dwukrotnie zwi臋kszy艂 si臋 wsp贸艂czynnik wzrostu robak贸w Net-Worms: w 2005 r. wyni贸s艂 on 43%, podczas gdy w roku 2004 - 21%. Jest to cz臋艣ciowo spowodowane pojawieniem si臋 nowych luk, na przyk艂ad luk wyszczeg贸lnionych w Microsoft Security Bulletin MS05-39. Robak napisany w celu wykorzystania tej luki spowodowa艂 globaln膮 epidemi臋. Du偶e znaczenie ma tutaj r贸wnie偶 fakt, 偶e do rozprzestrzeniania tych robak贸w nie potrzebna jest interakcja cz艂owieka (np. nie trzeba czeka膰, a偶 u偶ytkownik uaktywni robaka otwieraj膮c za艂膮cznik). W rezultacie robaki te rozprzestrzeniaj膮 si臋 szybciej.

Wci膮偶 spada liczba program贸w P2P-Worms. Tendencja ta zosta艂a zapocz膮tkowana w 2004 roku. Du偶膮 rol臋 odegra艂y tu kampanie skierowane przeciwko sieciom wsp贸艂dzielenia plik贸w, prowadzone mi臋dzy innymi przez organy 艣cigania oraz organizacje ponosz膮ce straty na skutek 艂amania praw autorskich.

Robaki (Worms) kontynuuj膮 trend ustanowiony w 2004 roku; jest to jedyna grupa w obr臋bie klasy VirWare, kt贸rej wsp贸艂czynnik wzrostu pozostaje na tym samym poziomie. Wsp贸艂czynnik wzrostu robak贸w wynosi -3%, mie艣ci si臋 w granicach b艂臋du statystycznego i wyra藕nie wskazuje na to, 偶e ta grupa program贸w osi膮gn臋艂a stagnacj臋.

Przyjrzyjmy si臋 teraz klasycznym wirusom - najstarszej grupie z艂o艣liwych program贸w przeznaczonych dla komputer贸w. W poprzednim roku liczba wykrywanych miesi臋cznie wirus贸w wci膮偶 mala艂a, jednak wolniej ni偶 w 2004 roku (-45% w 2005 r. w por贸wnaniu z -54% w 2004). Nie powinno to dziwi膰, zwa偶ywszy na fakt, 偶e tworzenie wirus贸w jest najbardziej pracoch艂onne. Poza tym, szybko艣膰 infekcji klasycznych wirus贸w jest o du偶o mniejsza ni偶 szybko艣膰, z jak膮 komputery infekowane s膮 przez z艂o艣liwe programy rozprzestrzeniane, na przyk艂ad, za pomoc膮 technik spamowych.

Niewielki spadek liczby niekt贸rych program贸w z klasy VirWare zosta艂 zr贸wnowa偶ony wzrostem z艂o艣liwych program贸w innego typu. Og贸lnie, klasa ta wykaza艂a nieznaczny spadek (-2%).

MalWare — inne z艂o艣liwe programy

Z艂o艣liwe programy z tej klasy s膮 najmniej rozpowszechnione, wykazuj膮 jednak najwi臋ksze zr贸偶nicowanie pod wzgl臋dem zachowania. Dane statystyczne zgromadzone w ci膮gu ca艂ego roku wskazuj膮 na nieznaczne zwi臋kszenie si臋 liczby program贸w zaliczanych do tej klasy; natomiast og贸lny wsp贸艂czynnik wzrostu jest najni偶szy spo艣r贸d wszystkich z艂o艣liwych program贸w wykrywanych przez Kaspersky Lab.


6. Wzrost liczby program贸w z klasy MalWare.

Poni偶ej przedstawiamy rozk艂ad procentowy program贸w z tej klasy wed艂ug zachowania:


7. Rozk艂ad procentowy program贸w z klasy MalWare wed艂ug zachowania (koniec 2005)

Tylko pi臋膰 typ贸w zachowa艅 ujawnianych przez liczne programy z tej klasy zas艂uguje na bardziej szczeg贸艂owe om贸wienie. Pozosta艂e z艂o艣liwe programy wyst臋puj膮 stosunkowo rzadko; z tego powodu trudno jest m贸wi膰 o jakiejkolwiek ewolucji tych program贸w.

Zachowanie Zmiana liczby z艂o艣liwych program贸w (2005 kontra 2004)
Exploit +68%
Narz臋dzie hakerskie +33%
Konstructor +1%
Flooder +20%
Narz臋dzie spamerskie 6 nowych modyfikacji w miesi膮cu
MalWare +43%
Table 4. Wsp贸艂czynniki wzrostu dla poszczeg贸lnych zachowa艅 w obr臋bie klasy MalWare (2005).

Exploity wykazuj膮 najwy偶szy wsp贸艂czynnik wzrostu w klasie MalWare. Nieustanne wykrywanie nowych luk w systemach i oprogramowaniu umo偶liwi艂o exploitom osi膮gni臋cie pozycji niekwestionowanego lidera w tej klasie. Nic nie wskazuje na to, 偶e w najbli偶szej przysz艂o艣ci sytuacja ulegnie zmianie. Eksploity dzier偶膮 palm臋 pierwsze艅stwa pod wzgl臋dem liczby wykrywanych nowych program贸w i modyfikacji.

Narz臋dzia hakerskie wykorzystywane s膮 do przeprowadzania szeregu r贸偶nych atak贸w. Chocia偶 odnotowany w 2005 r. 33% wzrost liczby tych program贸w jest ni偶szy ni偶 og贸lny wsp贸艂czynnik wzrostu ca艂ej klasy MalWare, mo偶emy m贸wi膰 o zwi臋kszaj膮cym si臋 zainteresowaniu tego typu programami.

Konstruktory, stosowane do tworzenia nowych modyfikacji istniej膮cych ju偶 z艂o艣liwych program贸w, odnotowa艂y stosunkowo niewielki spadek.

Floodery (IM-Flooders, Email-Flooders, SMS-Flooders itd.) wykorzystywane s膮 przez szkodliwych u偶ytkownik贸w do wysy艂ania ogromnych ilo艣ci przypadkowych wiadomo艣ci. Liczba program贸w wykazuj膮cych takie zachowanie zwi臋kszy艂a si臋 o 20%, tzn. wsp贸艂czynnik wzrostu tej grupy program贸w jest taki sam, jak wsp贸艂czynnik wzrostu ca艂ej klasy.

Narz臋dzia spamerskie przeznaczone s膮 do zbierania adres贸w e-mail z komputer贸w ofiar. Adresy te przekazywane s膮 zdalnemu u偶ytkownikowi w celu wykorzystania ich do rozsy艂ania spamu. Chocia偶 liczba tych program贸w zwi臋kszy艂a si臋 w stosunkowo niewielkim stopniu, to sta艂y wzrost 艣wiadczy o tym, 偶e narz臋dzia spamerskie wci膮偶 ciesz膮 si臋 popularno艣ci膮 w艣r贸d szkodliwych u偶ytkownik贸w.

Og贸lnie, mo偶na powiedzie膰, 偶e rok 2005 nie by艂 najlepszy dla klasy MalWare - wzrost liczby program贸w z tej klasy jest bardzo niski w por贸wnaniu ze wzrostem liczby z艂o艣liwych program贸w w og贸le. W ci膮gu roku liczba program贸w w klasy MalWare wykazywa艂a sta艂y spadek, podczas gdy liczba program贸w z klasy TrojWare ci膮gle ros艂a.

Inne trendy

Bankowo艣膰 internetowa

Nale偶y podkre艣li膰, 偶e liczba program贸w troja艅skich przeznaczonych do kradzie偶y informacji finansowych znacznie wzros艂a. Informacje te wykorzystywane s膮 przez szkodliwych u偶ytkownik贸w w celu uzyskania dost臋pu do kont bankowych os贸b trzecich oraz wyci膮gni臋cia z nich pieni臋dzy.

Ta grupa z艂o艣liwych program贸w osi膮gn臋艂a najwy偶szy wsp贸艂czynnik wzrostu ze wszystkich typ贸w z艂o艣liwego oprogramowania (pod koniec roku wyni贸s艂 on rekordowe 402%). Poza tym, firma Kaspersky Lab wykry艂a pr贸by stworzenia przez szkodliwych u偶ytkownik贸w czego艣, co przypomina botnet: po rozprzestrzenieniu programu, kt贸ry instaluje trojana Trojan-Spy.Win32.Banker, szkodliwy u偶ytkownik m贸g艂 skonfigurowa膰 botneta w taki spos贸b, aby krad艂 informacje zwi膮zane z systemem bankowym.

Z艂o艣liwy kod dla nowych platform oraz wieloplatformowy z艂o艣liwy kod

Znamienne jest rosn膮ce zainteresowanie cyberprzest臋pc贸w i tw贸rc贸w wirus贸w nowymi platformami, jak r贸wnie偶 nieustanne pr贸by tworzenia wieloplatformowych z艂o艣liwych program贸w. W 2005 roku analitycy Kaspersky Lab wykrywali z艂o艣liwe programy dla wielu nowych platform, takie jak np. Trojan.PSP.Brick.a (stworzony dla konsoli Sony PSP) oraz Trojan.NDS.Taihen.a (stworzony dla konsoli Nintendo DS). Pojawienie si臋 kodu typu proof of concept (demonstruj膮cych nowe technologie infekowania) dla tych platform po raz kolejny potwierdzi艂o, 偶e podziemie komputerowe nieustannie poszukuje nowych cel贸w, w tym nowych platform, aby m贸c czerpa膰 dochody z nowych 藕r贸de艂.

Na uwag臋 zas艂uguje r贸wnie偶 kilka innych z艂o艣liwych program贸w. Jednym z nich jest Worm.SymbOS.Comwar.a, pierwszy robak dla urz膮dze艅 przeno艣nych dzia艂aj膮cych pod kontrol膮 systemu Symbian, kt贸ry potrafi rozprzestrzenia膰 si臋 poprzez MMS. Szkodnik ten r贸偶ni si臋 od poprzednich robak贸w, kt贸re rozprzestrzenia艂y si臋 poprzez Bluetooth, a wi臋c mog艂y przenosi膰 si臋 tylko na urz膮dzenia w promieniu 10/100 metr贸w.

Innym interesuj膮cym wydarzeniem poprzedniego roku by艂o pojawienie si臋 trojana Trojan.SymbOS.Cardtrap.a. Program ten jest standardowym plikiem SIS (charakterystycznym dla systemu Symbian). Jednak po uruchomieniu szkodnik zapisuje na przeno艣nym no艣niku inny z艂o艣liwy program (tym razem dla platformy Win32). Chocia偶 pewne w艂a艣ciwo艣ci systemu Windows uniemo偶liwiaj膮 automatyczne uruchomienie tego programu na komputerze PC, pr贸ba stworzenia wieloplatformowego z艂o艣liwego programu jest powodem do powa偶nego niepokoju.

Wzrost popularno艣ci Uniksa jest przyczyn膮 powstawania coraz wi臋kszej liczby z艂o艣liwych program贸w dla tego systemu operacyjnego. W 2004 roku firma Kaspersky Lab wykrywa艂a miesi臋cznie 艣rednio 22 z艂o艣liwe programy dla tej platformy. W 2005 roku liczba ta wzros艂a do 31 program贸w. Pod koniec 2005 roku wsp贸艂czynnik wzrostu szkodliwych program贸w dla tej platformy wyni贸s艂 45%.

AdWare

Liczba program贸w z klasy AdWare wzros艂a w 2005 r. o 63% w stosunku do roku 2004. Ale w por贸wnaniu z 2004 rokiem jest to ni偶szy wsp贸艂czynnik wzrostu, tak wi臋c wszystko wskazuje na to, 偶e programy tego typu wchodz膮 w "faz臋 plateau" swej ewolucji. Poprzednio wspominali艣my, 偶e wi臋kszo艣膰 program贸w z tej klasy znajdowa艂a si臋 na "ziemi niczyjej", gdzie r贸偶nica mi臋dzy programami z艂o艣liwymi a niez艂o艣liwymi nie jest jasna. Coraz cz臋艣ciej jednak programy AdWare wykorzystuj膮 technologie wirusowe.

Firmy antywirusowe coraz cz臋艣ciej zaczynaj膮 wykrywa膰 programy AdWare jako z艂o艣liwe oprogramowanie. Poza tym, ro艣nie liczba spraw kierowanych do s膮du przeciwko firmom tworz膮cym programy AdWare.

Wniosek

W roku 2005 mia艂o miejsce wiele znacz膮cych zmian w 艣wiecie wirus贸w komputerowych. Powy偶sze dane dok艂adnie pokazuj膮, w jaki spos贸b zmienia艂 si臋 krajobraz z艂o艣liwego oprogramowania.

Znacznie wzros艂a liczba prawie wszystkich rodzaj贸w program贸w troja艅skich. Jak ju偶 wielokrotnie wspominali艣my, podziemie komputerowe ulega coraz wi臋kszej kryminalizacji. Cyberprzest臋pcy skupiaj膮 si臋 na uzyskiwaniu poufnych informacji otwieraj膮cych dost臋p do danych, kt贸re mog膮 przynie艣膰 im korzy艣ci finansowe, takich jak zasoby systemowe, konta bankowe czy dane zwi膮zane z grami online. Do tego celu wykorzystuj膮 konie troja艅skie.

W roku 2005 wykrywali艣my z艂o艣liwe programy dla nowych platform (trojany dla konsol do gier), pojawi艂y si臋 r贸wnie偶 bardziej zaawansowane robaki oraz trojany dla systemu Symbian.

Trendy zaobserwowane w 2005 roku niew膮tpliwie doczekaj膮 si臋 kontynuacji w 2006 roku: nowe technologie i narz臋dzia w pewnym stopniu b臋d膮 mia艂y wp艂yw na ewolucj臋 z艂o艣liwego kodu.