Spam a prawo

Spam jest nielegalny w wielu krajach, i Polska nie jest pod tym wzgl臋dem wyj膮tkiem. Dlaczego zatem walk臋 z tym problemem pozostawia si臋 w g艂贸wnej mierze ekspertom technicznym, mimo 偶e eksperci twierdz膮, i偶 w tej krucjacie g艂贸wn膮 rol臋 powinna odgrywa膰 legislacja? W tym artykule zostan膮 om贸wione ustawy antyspamowe istniej膮ce w r贸偶nych krajach na ca艂ym 艣wiecie, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem ich skuteczno艣ci oraz czynnik贸w, kt贸re uniemo偶liwiaj膮 zwi臋kszenie tej skuteczno艣ci.

Co sprawia, 偶e spam jest tak gro藕ny, i dlaczego tak trudno go pokona膰?

Nie ma u偶ytkownika Internetu czy poczty elektronicznej, kt贸ry nigdy nie zetkn膮艂 si臋 ze spamem. Obecnie wiadomo艣ci spamowe stanowi膮 ponad 85% ca艂ego ruchu pocztowego w Internecie.

Spam mo偶e spowodowa膰 wiele powa偶nych problem贸w, takich jak nadmierny ruch pocztowy, niedaj膮ce si臋 odzyska膰 koszty utraty produktywno艣ci pracownik贸w oraz obci膮偶enia serwer贸w, kt贸re przyprawiaj膮 o prawdziwy b贸l g艂owy dostawc贸w us艂ug pocztowych i administrator贸w system贸w. To jednak nie koniec. Ze wzgl臋du na przekonanie o jego anonimowo艣ci spam jest skutecznie wykorzystywany do przeprowadzania oszuka艅czych dzia艂a艅, takich jak reklamowanie podrobionych towar贸w oraz towar贸w pochodz膮cych z przemytu oraz wiele innych przest臋pstw. Ponadto, spam jest wykorzystywany do dostarczania szkodliwego oprogramowania. Cyberprzest臋pcy mog膮 przes艂a膰 szkodliwy program w za艂膮czniku lub w tre艣ci wiadomo艣ci spamowej umie艣ci膰 odsy艂acz do zainfekowanej strony internetowej. Phisherzy wykorzystuj膮 r贸wnie偶 spam, aby sk艂oni膰 u偶ytkownik贸w do odwiedzenia fa艂szywych wersji znanych stron internetowych stworzonych w celu kradzie偶y poufnych danych.

Ka偶dy system pocztowy, 艂膮cznie z darmowymi, wykorzystuje zintegrowany filtr spamu pozwalaj膮cy na oddzielenie legalnych wiadomo艣ci od niechcianych reklam. Nie mo偶na jednak odfiltrowa膰 ca艂ego spamu w taki spos贸b, aby nie mia艂o to wp艂ywu na legaln膮 korespondencj臋, dlatego wci膮偶 dostajemy zaproszenia na r贸偶ne seminaria, reklamy specyfik贸w na zwi臋kszenie potencji, powiadomienia o wygranych na loterii itd.

Jedn膮 z najwi臋kszych trudno艣ci w zwalczaniu spamu jest jego mi臋dzynarodowy charakter. Poniewa偶 wirtualny 艣wiat nie posiada granic, spamerzy mog膮 dzia艂a膰 na globaln膮 skal臋. Ta sama wiadomo艣膰 spamowa mo偶e trafi膰 do skrzynek pocztowych w Kanadzie, Australii i innych miejscach. Niechciana reklama w j臋zyku chi艅skim mo偶e by膰 rozsy艂ana z zainfekowanego komputera w Indiach przy pomocy centrum zarz膮dzania zlokalizowanego w Rosji. Mo偶emy si臋 jedynie domy艣la膰, gdzie mieszkaj膮 sami spamerzy.

Jednak o ile spam nie uznaje granic, legislacja antyspamowa, kt贸ra r贸偶ni si臋 w zale偶no艣ci od kraju, podlega ograniczeniom terytorialnym. Niekiedy jest jednolita w ca艂ym kraju, innym razem nie ma jej wcale. To naturalnie utrudnia postawienie cyberprzest臋pc贸w przed s膮dem.

Dochodzenia w sprawach dotycz膮cych spamu zawsze s膮 trudne do przeprowadzenia, a jeszcze trudniej jest udowodni膰 win臋 spamer贸w. Nie jest to jednak jedyny k艂opot. Drugi problem polega na tym, 偶e wiele os贸b, w tym w艂adze odpowiedzialne za zapewnienie nam ochrony, lekcewa偶膮 szkody, jakie mo偶e wyrz膮dzi膰 spam, cz臋sto nie widz膮c problemu w tym, 偶e w czyjej艣 skrzynce pocztowej mo偶e znajdowa膰 si臋 niechciana korespondencja. Dlatego zagadnieniu zwalczania spamu po艣wi臋ca si臋 znacznie mniej uwagi ni偶, na przyk艂ad, problemowi oszustw komputerowych.

Legislacja antyspamowa: kr贸tka historia

Proces, kt贸ry zapocz膮tkowa艂 stworzenie ustawowych instrument贸w reguluj膮cych dzia艂alno艣膰 internetow膮, rozpocz膮艂 si臋 w latach osiemdziesi膮tych ubieg艂ego wieku, natomiast w latach dziewi臋膰dziesi膮tych wprowadzono mi臋dzynarodowe ramy prawne. Jednak wi臋kszo艣膰 ustaw antyspamowych powsta艂a pod koniec lat dziewi臋膰dziesi膮tych i na pocz膮tku 2000 roku. Nie oznacza to jednak, 偶e cyberprzest臋pstwa pope艂nione przed t膮 dat膮 nie by艂y karane - wiele z nich mo偶na by艂o podci膮gn膮膰 pod legislacj臋, kt贸ra ju偶 wtedy istnia艂a. Rozw贸j technologiczny oraz rozpowszechnienie si臋 Internetu spowodowa艂y, 偶e konieczno艣ci膮 sta艂o si臋 zawarcie w takich ustawach szczeg贸艂owej definicji nowych przest臋pstw pope艂nianych w Internecie oraz metod wykorzystywanych przez cyberprzest臋pc贸w do ich pope艂niania.

8 czerwca 2000 roku Parlament Europejski oraz Rada Europejska przyj臋艂y Dyrektyw臋 2000/31/EC, nazywan膮 r贸wnie偶 Dyrektyw膮 o handlu elektronicznym, kt贸rej celem by艂o zapewnienie ram prawnych regulacyjnych handel elektroniczny w Unii Europejskiej. Dyrektywa ta obejmuje proces nabywania towar贸w i us艂ug przez Internet.

23 grudnia 2001 roku Rada Europejska przyj臋艂a Konwencj臋 o cyberprzest臋pczo艣ci. Konwencja ta zosta艂a do tej pory zatwierdzona przez 46 pa艅stw, natomiast ratyfikowana przez 24. Dokument ten wymaga, aby jej strony stworzy艂y ustawy zapewniaj膮ce ochron臋 przed cyberprzest臋pczo艣ci膮 i podj臋艂y inne niezb臋dne kroki, aby skutecznie 艣ciga膰 przest臋pstwa elektroniczne. Obejmuje szeroki zakres przest臋pstw, takich jak nieautoryzowany dost臋p do danych osobowych, oszustwa komputerowe, nielegalne rozpowszechnianie pornografii oraz naruszenie praw autorskich. Niestety, w艣r贸d pa艅stw, kt贸re podpisa艂y konwencj臋, nie znalaz艂y si臋 te stanowi膮ce g艂贸wne 藕r贸d艂o spamu i szkodliwego oprogramowania, czyli Rosja, Chiny i niekt贸re kraje Ameryki 艁aci艅skiej.

12 lipca 2002 roku Parlament Europejski i Rada Europejska wprowadzi艂y Dyrektyw臋 2002/58/EC, zwan膮 r贸wnie偶 Dyrektyw膮 o prywatno艣ci i 艂膮czno艣ci elektronicznej. Dotyczy ona przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatno艣ci w sektorze komunikacji elektronicznej. Wysy艂anie niechcianych masowych wiadomo艣ci e-mail w celach komercyjnych zosta艂o uznane za przest臋pstwo.

Jednak偶e jurysdykcja obu dyrektyw jest raczej ograniczona, co spowodowa艂o, 偶e wiele pa艅stw europejskich stworzy艂o i ratyfikowa艂o w艂asne ustawy uzupe艂niaj膮ce dotycz膮ce cyberprzest臋pczo艣ci i dystrybucji spamu.

Konwencja dotycz膮ca cyberprzest臋pczo艣ci oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej sk艂oni艂y wiele pa艅stw Unii Europejskiej, jak r贸wnie偶 Stan贸w Zjednoczonych i Australii, do przyj臋cia ustaw antyspamowych oraz zaostrzenia dotychczasowych przepis贸w.

W Europie oraz Stanach Zjednoczonych wiele ustaw antyspamowych wprowadzono w okresie mi臋dzy 2000 a 2003 rokiem, podczas gdy w pa艅stwach Ameryki Wschodniej i 艁aci艅skiej proces ten nast膮pi艂 kilka lat p贸藕niej. Chiny i Rosja przyj臋艂y ustaw臋 antyspamow膮 w 2006 roku, natomiast Indie i Brazylia w 2008 roku. Udzia艂 tych pa艅stw w walce z niechcian膮 korespondencj膮 jest niezwykle wa偶ny, poniewa偶 stanowi膮 one g艂贸wne 藕r贸d艂a spamu. W 2009 roku Rosja, Brazylia i Indie zaj臋艂y odpowiednio 2, 3 i 4 miejsce w rankingu 10 pa艅stwa, z kt贸rych pochodzi najwi臋cej spamu. W czo艂贸wce znalaz艂y si臋 r贸wnie偶 Chiny.

 

殴r贸d艂a spamu, 2009

Zasady legislacji antyspamowej

Naturalnie w艂adze ustawodawcze r贸偶nych pa艅stw wsp贸艂pracuj膮 ze sob膮, dlatego wprowadzone w nich ustawy antyspamowe maj膮 wiele cech wsp贸lnych:

  • Zasada OPT-IN: u偶ytkownik nie mo偶e otrzymywa膰 偶adnej masowo wysy艂anej wiadomo艣ci e-mail, je偶eli nie subskrybowa艂 danej us艂ugi;
  • Zasada OPT-OUT: u偶ytkownik zawsze musi mie膰 mo偶liwo艣膰 wypisania si臋 z listy mailingowej;
  • E-mail musi posiada膰 wyra藕ny adres nadawcy, pole Od musi wskazywa膰, kto jest rzeczywistym nadawc膮, a informacje okre艣laj膮ce 藕r贸d艂o wiadomo艣ci jak r贸wnie偶 drog臋 jej transmisji nie mog膮 by膰 sfa艂szowane;
  • Nag艂贸wek wiadomo艣ci musi odzwierciedla膰 jego tre艣膰, a wiadomo艣ci zawieraj膮ce reklamy musz膮 zosta膰 odpowiednio oznaczone;
  • Wiadomo艣膰 e-mail musi zawiera膰 dane kontaktowe nadawcy, w szczeg贸lno艣ci adres zwrotny;
  • Nie nale偶y wykorzystywa膰 oprogramowania s艂u偶膮cego do zbierania adres贸w.

Zasada OPT-IN, kt贸ra jest uwa偶ana za najwa偶niejszy element legislacji antyspamowej, jest uznawana niemal wsz臋dzie. Istniej膮 jednak pewne r贸偶nice i restrykcje. Na przyk艂ad w Wielkiej Brytanii ustawa antyspamowa odnosi si臋 jedynie do wiadomo艣ci e-mail wysy艂anych na prywatne adresy e-mail u偶ytkownika. To oznacza, 偶e legislacja ta nie obejmuje spamu trafiaj膮cego do korporacyjnych skrzynek e-mail. W Niemczech masowo wysy艂ane wiadomo艣ci e-mail zawieraj膮ce reklamy s膮 dozwolone, pod warunkiem 偶e u偶ytkownik wcze艣niej co艣 kupi艂 od reklamodawcy.

Najwa偶niejsz膮 ustaw膮 antyspamow膮 jest prawdopodobnie ameryka艅ski CAN-SPAM Act (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act). Ustawa ta wymaga odpowiedniego oznaczenia niechcianych wiadomo艣ci komercyjnych. Na przyk艂ad, temat wiadomo艣ci musi zawiera膰 s艂owo "AD" lub "Advertisement" (ang. reklama). Wiadomo艣膰 musi zawiera膰 fizyczny adres nadawcy oraz zapewnia膰 odbiorcy mo偶liwo艣膰 rezygnacji z subskrypcji. Ustawa ta zabrania r贸wnie偶 gromadzenia adres贸w e-mail w wyniku monitorowania stron internetowych, jak r贸wnie偶 automatycznego wyboru adres贸w przy pomocy techniki podstawiania. Naruszenie ustawy CAN-SPAM Act jest karane grzywn膮, a nawet pozbawieniem wolno艣ci. Jednak ustawa ta nie uwzgl臋dnia zasady OPT-IN: wcze艣niejsza zgoda u偶ytkownika na otrzymywanie masowych wiadomo艣ci e-mail nie jest wymagana. Innymi s艂owy, dozwolone jest rozpowszechnianie ka偶dej ilo艣ci wiadomo艣ci e-mail pod warunkiem, 偶e zawieraj膮 odpowiedni adres zwrotny i spe艂niaj膮 wymagania, kt贸re okre艣la zasada OPT-OUT.

Mimo braku zasady OPT-IN ameryka艅ska federalna ustawa antyspamowa nadal jest do艣膰 skuteczna. Ca艂kiem niedawno, bo w maju 2009 roku, kilka os贸b zosta艂o uznanych za winne naruszenia ustawy CAN-SPAM Act. Jedna z nich, Alan Ralsky, zosta艂 skazany na 4 lata i 3 miesi膮ce pozbawienia wolno艣ci, 5 lat nadzoru kuratora oraz grzywn臋 w wysoko艣ci 250 000 dolar贸w za oszustwo, zmow臋 cyberprzest臋pcz膮 oraz rozprzestrzenianie masowych wiadomo艣ci e-mail.

Najostrzejsz膮 z dotychczasowych ustaw antyspamowych jest australijska ustawa Spam Act 2003, kt贸ra podobnie jak podobne legislacje, wymaga, aby nadawca dostarczy艂 odbiorcy informacje identyfikacyjne oraz zapewni艂 mo偶liwo艣膰 rezygnacji z subskrypcji. Ponadto wymagana jest wcze艣niejsza zgoda u偶ytkownik贸w na otrzymywanie masowych wiadomo艣ci. Grzywny za rozprzestrzenianie spamu ustanowione urz臋dowo s膮 bardzo wysokie i mog膮 doj艣膰 nawet do 1,1 miliona dolar贸w australijskich (oko艂o 3 mln z艂) za ka偶d膮 niechcian膮 wiadomo艣膰 wys艂an膮 na wiele adres贸w e-mail. Australijski rz膮d aktywnie anga偶uje dostawc贸w internetowych w walk臋 ze spamem: maj膮 oni obowi膮zek wykrywa膰 komputery zombie w swoich sieciach (zainfekowane komputery u偶ytkownik贸w ko艅cowych rozprzestrzeniaj膮ce szkodliwe oprogramowanie i spam) i pomaga膰 u偶ytkownikom w leczeniu zainfekowanych maszyn. Ponadto, u偶ytkownikom oferuje si臋 proste narz臋dzie powiadamiania o spamie: wystarczy jedno klikniecie myszk膮, aby wys艂a膰 pr贸bk臋 niechcianej wiadomo艣ci e-mail do organ贸w pa艅stwowych, kt贸re s膮 odpowiedzialne za kontrolowanie spamu.

Ustawa Spam Act 2003 znacznie zmniejszy艂a ilo艣膰 spamu pochodz膮cego z Australii. Przed przyj臋ciem tej ustawy pa艅stwo to cz臋sto go艣ci艂o w pierwszej dziesi膮tce pa艅stw stanowi膮cych najwi臋ksze 藕r贸d艂a spamu. Natomiast po wej艣ciu ustawy w 偶ycie w 2003 roku Australia nawet nie wyst臋puje w pierwszej dwudziestce. Niestety, to wcale nie oznacza, 偶e w Australii jest teraz mniej spamu - spamerzy po prostu przenie艣li swoj膮 dzia艂alno艣膰 do innych pa艅stw. Ci, kt贸rzy nadal uczestnicz膮 w takim procederze, regularnie s膮 poci膮gani do odpowiedzialno艣ci prawnej. Na przyk艂ad w marcu 2010 roku jeden spamer zosta艂 skazany na kar臋 grzywny 22 000 dolar贸w australijskich za rozprzestrzenianie spamu komercyjnego z pogwa艂ceniem krajowej ustawy antyspamowej.

Na wz贸r innych pa艅stw w 2006 roku Chiny wprowadzi艂y ustaw臋 antyspamow膮 pod nazw膮 "Internet Email Service Policing Methodology". Zawiera ona kilka interesuj膮cych nowych zapis贸w: prawodawcy zachowali zasad臋 OPT-IN, jednak spam komercyjny musi w ka偶dym przypadku zawiera膰 oznaczenie "AD", niezale偶nie od tego, czy autor posiada wcze艣niejsz膮 zgod臋 odbiorcy. Ponadto, ustawa zobowi膮zuje nadawc臋, aby zapewni艂 odbiorcy mo偶liwo艣膰 wypisania si臋 z listy mailingowej, je偶eli nie chce otrzymywa膰 dalszych e-maili (OPT-OUT). Zakazuje r贸wnie偶 wykorzystywania oprogramowania s艂u偶膮cego do zbierania i sprzeda偶y adres贸w e-mail (OPT-OUT). Chi艅ska ustawa antyspamowa reguluje r贸wnie偶 dzia艂alno艣膰 dostawc贸w: dostawca musi najpierw zarejestrowa膰 si臋 i uzyska膰 licencj臋 rz膮dow膮 zezwalaj膮c膮 na oferowanie internetowych us艂ug e-mail. Naruszenie tej ustawy mo偶e mie膰 nieprzyjemne konsekwencje - dostawca mo偶e zosta膰 ukarany grzywn膮 lub w艂adze mog膮 cofn膮膰 mu licencj臋.

W Rosji obowi膮zuj膮 dwie ustawy zapewniaj膮ce ochron臋 u偶ytkownik贸w Internetu przed spamem - ustawa federalna "O reklamie" oraz "O danych osobowych". Oba instrumenty wyra藕nie stanowi膮, 偶e wysy艂anie masowych wiadomo艣ci e-mail jest dozwolone tylko za zgod膮 odbiorcy oraz z zachowaniem zasady OPT-IN.

Niestety, ustawa ta nie jest cz臋sto egzekwowana. Wynika to z dw贸ch czynnik贸w. Po pierwsze, ustawa zawiera wiele wyj膮tk贸w, po drugie, jest nieodpowiednio skonstruowana i niejednoznaczna. Na przyk艂ad, w ustawie nie zdefiniowano, co stanowi "spam". Nie sprecyzowano r贸wnie偶, w jaki spos贸b operator lub dystrybutor reklam ma udowodni膰, 偶e posiada zgod臋 odbiorcy. Niekt贸rzy prawnicy wykazuj膮 r贸wnie偶, 偶e ju偶 sam fakt, 偶e obowi膮zek udowodnienia posiadania takiej zgody spoczywa na operatorze lub dystrybutorze reklam, stanowi pogwa艂cenie zasady, 偶e cz艂owiek jest niewinny, dop贸ki udowodni膮 mu winy.

Walka ze spamerami: cele a rzeczywisto艣膰

Jak wida膰, praktycznie wszystkie kraje rozwini臋te i rozwijaj膮ce si臋 wprowadzi艂y ustaw臋 antyspamow膮. Mimo to, ilo艣膰 spamu w ruchu pocztowym nadal wzrasta ka偶dego dnia. W okresie od 2003 do 2004, gdy ustawy antyspamowe zosta艂y wprowadzone w Stanach Zjednoczonych i wi臋kszo艣ci pa艅stw Unii Europejskiej, wiele os贸b my艣la艂o, 偶e problem spamu wkr贸tce przejdzie do historii. Min臋艂o siedem lat, wprowadzono now膮 ustaw臋, zmodyfikowano starsz膮, a mimo to sytuacja pogorszy艂a si臋. Dlaczego?

Po pierwsze, jak ju偶 wspomnieli艣my wcze艣niej, spam to zjawisko mi臋dzynarodowe, kt贸re nie respektuje granic pa艅stwowych, dlatego w walce z tym zjawiskiem mog膮 by膰 skuteczne tylko mi臋dzynarodowe rozwi膮zania legislacyjne. Naturalnie, nie proponujemy tu stworzenia ram prawnych, kt贸re mia艂yby pierwsze艅stwo nad prawem lokalnym. Wymaga艂oby to ustanowienia mi臋dzynarodowej organizacji. Istotne jest, aby w lokalnych ustawach zastosowano powszechne zasady. Ponadto, powinien istnie膰 jeden mi臋dzynarodowy mechanizm umo偶liwiaj膮cy wsp贸艂prac臋 w tej dziedzinie, na przyk艂ad mi臋dzynarodowa niekomercyjna organizacja posiadaj膮ca uprawnienia do udzielania pomocy w艂adzom wykonawczym r贸偶nych pa艅stw w walce ze spamerami - co艣 w rodzaju cyber-Interpolu, kt贸ry zajmuje si臋 problemami oszustw komputerowych, szkodliwego oprogramowania oraz spamu. Podobne organizacje ju偶 istniej膮 w Europie (na przyk艂ad CERT), a do ich zada艅 nale偶y ujednolicanie legislacji oraz wspieranie mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy w kwestiach zwi膮zanych ze spamem (http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/privacy_trust_policies/spam_spyware_legal_study2009final.pdf). W innych regionach na 艣wiecie wsp贸艂praca w tym zakresie nie jest tak rozwini臋ta.

Drug膮 przyczyn膮 pogorszenia si臋 sytuacji spamowej jest to, 偶e 偶adne pa艅stwo nie wprowadzi艂o ustawy zakazuj膮cej zamawiania masowych wysy艂ek osobom, kt贸re sprzedaj膮 produkty, mimo 偶e 艂atwiej ich wy艣ledzi膰 i poci膮gn膮膰 do odpowiedzialno艣ci karnej, poniewa偶 ich dane kontaktowe widniej膮 w ka偶dej wiadomo艣ci mailowej. W przeciwie艅stwie do samych spamer贸w, podmioty, kt贸re korzystaj膮 z us艂ug spamer贸w, nie mog膮 pozosta膰 anonimowe. Gdyby przyj臋to tak膮 ustaw臋, z rynku znikn臋艂yby wszystkie ma艂e przedsi臋biorstwa wykorzystuj膮ce spam jako narz臋dzie reklamy, natomiast te, kt贸re pozosta艂y, zosta艂yby automatycznie uznane za oszust贸w. Jedyny problem polega na tym, 偶e taka ustawa pozwoli艂aby na fa艂szerstwo i pom贸wienia - w celu zdyskredytowania konkurencji wystarczy艂oby rozes艂a膰 spam rzekomo pochodz膮cy od konkurencyjnej firmy. Mimo to mam nadziej臋, 偶e odpowiednie podej艣cie s膮downicze umo偶liwi stworzenie ram prawnych, kt贸re w ostateczno艣ci pomog膮 zmniejszy膰 ca艂kowit膮 liczb臋 wiadomo艣ci spamowych.

Chocia偶 skuteczne ustawy antyspamowe powinny uniemo偶liwi膰 ma艂ym przedsi臋biorstwom wykorzystywanie spamu do reklamowania swoich produkt贸w i us艂ug, firmy te musz膮 mie膰 mo偶liwo艣膰 legalnego reklamowania swoich produkt贸w za po艣rednictwem poczty elektronicznej oraz innych narz臋dzi elektronicznych. W ten spos贸b u偶ytkownik otrzymywa艂by jedynie reklamy, kt贸rymi jest zainteresowany, z kolei reklamodawca m贸g艂by kierowa膰 swoje reklamy do swoich potencjalnych klient贸w. Na takiej koncepcji opieraj膮 si臋 portale tematyczne oferuj膮ce u偶ytkownikom mo偶liwo艣膰 zarejestrowania si臋 i wyrejestrowania. Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e w pa艅stwach, w kt贸rych takie systemy istniej膮, na przyk艂ad w Stanach Zjednoczonych, ma艂e przedsi臋biorstwa niezwykle rzadko korzystaj膮 z us艂ug spamer贸w. W Rosji tak膮 mo偶liwo艣膰 zapewniaj膮 elektroniczne biuletyny informacyjne, nie s膮 jednak bardzo popularne.

Kolejnym istotnym czynnikiem w walce ze spamem jest edukacja u偶ytkownik贸w Internetu. Dotyczy to przede wszystkim przedstawicieli odpowiednich organ贸w wykonawczych. Gdyby ta grupa ludzi by艂a w pe艂ni 艣wiadoma zakresu problem贸w, jakie powoduje spam, nie trzeba by艂oby d艂ugo czeka膰 na powstanie niezb臋dnych ustaw oraz wprowadzenie ich w 偶ycie.

呕adna ustawa nie jest w stanie zapobiec dystrybucji spamu. Ca艂y 艣wiat musi mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e spam jest powa偶nym problemem, a rzeczywisty post臋p osi膮gniemy dopiero wtedy, gdy ka偶dy kraj opracuje i zastosuje powszechnie zatwierdzone ramy prawne. Powinno to i艣膰 w parze z zacie艣nieniem wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej oraz wprowadzeniem grupy instrument贸w przeznaczonych do edukacji u偶ytkownik贸w Internetu.

殴r贸d艂o:
Kaspersky Lab