Macro.Word97.Nottice

Jest to nieskomplikowany makrowirus. Zawiera dwa makra: AutoOpen oraz WININIT. Infekuje globalny obszar makr oraz otwierane dokumenty.

13 grudnia szkodnik tworzy nowy dokument i wstawia do niego tekst:

IMPORTAT NOTTICE!
HANSSI A. A. IS MARRIED WITH A LOSSER.