Brytyjskie przepisy dotycz膮ce przekazywania danych zostan膮 z艂agodzone

Tony Blair, odchodz膮cy premier Wielkiej Brytanii, oficjalnie popar艂 now膮 inicjatyw臋 zezwalaj膮c膮 departamentom rz膮dowym na wsp贸艂dzielenie danych osobowych. Ten "rozs膮dny" krok przedstawiany jest jako jedno z dzia艂a艅 optymalizacyjnych maj膮cych na celu usprawnienie us艂ug w sektorze publicznym. Wed艂ug zwolennik贸w propozycji, obecne przepisy reguluj膮ce gromadzenie i wsp贸艂dzielenie danych s膮 bardzo surowe, a w wielu przypadkach istniej膮cy system mo偶na by zracjonalizowa膰.

Mimo przewidywanych korzy艣ci, po negatywnym rozg艂osie wok贸艂 kontrowersyjnych propozycji stworzenia narodowego systemu identyfikacji wiele os贸b w Wielkiej Brytanii pozostaje nieufnych wobec ka偶dej inicjatywy rz膮dowej dotycz膮cej prywatnych danych i technologii. Krytycy z organizacji na rzecz ochrony prywatno艣ci oraz z opozycji parlamentarnej obawiaj膮 si臋, 偶e inicjatywa ta mo偶e narusza膰 prywatno艣膰, szczeg贸lnie gdy wsp贸艂dzielenie danych odbywa si臋 za po艣rednictwem ogromnej centralnej bazy danych. Obawy te z pewno艣ci膮 b臋d膮 mia艂y znaczenie, gdy przed przyj臋ciem lub odrzuceniem rz膮dowej propozycji zostanie ona poddana ocenie obywateli.

Rz膮d szybko wyja艣ni艂, 偶e nie zosta艂y zaproponowane 偶adne nowe bazy danych czy systemy rz膮dowe, a jedynie z艂agodzenie przepis贸w dotycz膮cych przekazywania danych pomi臋dzy organami rz膮dowymi w Whitehall. Jak przekonuje, dzi臋ki temu s艂u偶by b臋d膮 bardziej elastyczne, szczeg贸lnie w sytuacji gdy niezb臋dny jest jednoczesny kontakt pomi臋dzy kilkoma agencjami rz膮dowymi. Rz膮d obieca艂 r贸wnie偶, 偶e us艂uga ta b臋dzie dobrowolna. B臋dzie istnia艂a mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia z ka偶dego programu dotycz膮cego wsp贸艂dzielenia danych. Ostateczna decyzja w sprawie tej propozycji zostanie podj臋ta w marcu.

殴r贸d艂o:
Daily Telegraph
The Guardian
The Independent
vnunet.com