Potrzebna jest lepsza ochrona poufnych danych

Z raportu analityk贸w IT Enterprise Strategy Group wynika, 偶e praktyki ochrony danych w przedsi臋biorstwach wymagaj膮 ulepszenia. Jednocze艣nie wzros艂o zapotrzebowania na us艂ugi szyfrowania i zarz膮dzania kluczami.

W sonda偶u wzi臋艂o udzia艂 227 ekspert贸w z dziedziny IT pracuj膮cych w du偶ych ameryka艅skich organizacjach, zar贸wno publicznych jak i prywatnych, zatrudniaj膮cych od 1000 do 20 000 pracownik贸w. Oko艂o 47% ankietowanych stwierdzi艂o, 偶e przynajmniej po艂owa danych ich firmy mo偶e zosta膰 uznana za informacje “poufne”, ale tylko 18% przyzna艂o, 偶e dane te s膮 odpowiednio chronione. W tym kontek艣cie, og贸lna tendencja do zwi臋kszania przez firmy 艣rodk贸w przeznaczonych na bezpiecze艅stwo wydaje si臋 pozytywna. Jednak, mniej ni偶 jedna czwarta respondent贸w (23%) by艂a zdania, 偶e dost臋pne obecnie technologie bezpiecze艅stwa s膮 w zupe艂no艣ci wystarczaj膮ce do realizowania polityki bezpiecze艅stwa.

Og贸lnie, jedna czwarta respondent贸w uwa偶a艂a, ze ich firma jest “podatna” lub “bardzo podatna” na naruszenie poufno艣ci danych w wyniku r贸偶nych atak贸w. Taki sam odsetek os贸b przyzna艂, 偶e polityki i procedury bezpiecze艅stwa w organizacji w najlepszym wypadku mo偶na uzna膰 za “zadowalaj膮ce”, co oznacza 偶e wiele poufnych danych pozostaje niechronionych. Jest to szczeg贸lnie niepokoj膮ce w 艣wietle danych Federalnej Komisji Handlu: w 2005 roku w ca艂ych Stanach Zjednoczonych odnotowano 130 incydent贸w naruszenia poufno艣ci danych, w wyniku kt贸rych ujawniono dane osobiste 55 milion贸w Amerykan贸w. Najwi臋kszym zagro偶eniem dla bezpiecze艅stwa s膮 urz膮dzenia przeno艣ne, a偶 68% ankietowanych wskaza艂o na laptopy jako urz膮dzenia najbardziej nara偶one na utrat臋 danych. Na drugim miejscu znalaz艂y si臋 komputery biurkowe (49%), twarde kopie i “r贸偶ne inne urz膮dzenia przeno艣ne” (40%). R贸wnie偶 metody komunikacji wykorzystywane do przesy艂ania poufnych danych w firmie mog膮 prowadzi膰 do naruszenia bezpiecze艅stwa. Powszechnie u偶ywane s膮 niezabezpieczone kana艂y, takie jak poczta elektroniczna, a 8% respondent贸w korzysta nawet z komunikator贸w internetowych.

Z badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii przez YouGov wynika, 偶e wy偶szy szczebel zarz膮dzania w brytyjskich firmach ma bardzo ma艂e wymagania odno艣nie bezpiecze艅stwa komputer贸w. Oko艂o 38% respondent贸w przyzna艂o, 偶e w 2005 roku ich firma pad艂a ofiar膮 skutecznego ataku cybernetycznego. Jednocze艣nie, wygl膮da na to, 偶e wielu mened偶er贸w najwy偶szego szczebla nie jest 艣wiadomych kwestii bezpiecze艅stwa IT. 33% przyzna艂o, 偶e nie wiedzia艂o o 偶adnych przypadkach naruszenia bezpiecze艅stwa w ich firmie, 49% os贸b stwierdzi艂o, 偶e nie zosta艂o nale偶ycie poinformowanych o takich problemach.

殴r贸d艂o:
IT Security
vnunet.com