Firmy coraz cz臋艣ciej stosuj膮 ochron臋 wirtualizacji, jednak obawy zwi膮zane z wydajno艣ci膮 pozostaj膮

Wed艂ug badania firmy Kaspersky Lab obejmuj膮cego specjalist贸w IT na ca艂ym 艣wiecie firmy coraz powa偶niej traktuj膮 kwestie dotycz膮ce bezpiecze艅stwa wirtualizacji. Wci膮偶 jednak widoczne s膮 w膮tpliwo艣ci odno艣nie wydajno艣ci - firmy stoj膮 przed konieczno艣ci膮 dokonania wyboru mi臋dzy efektywno艣ci膮 a bezpiecze艅stwem swoich system贸w IT, a osi膮gni臋cie r贸wnowagi mi臋dzy tymi wymogami nadal stanowi wyzwanie. Stosowanie tradycyjnej ochrony do zabezpieczenia wirtualnych punkt贸w ko艅cowych wydaje si臋 by膰 g艂贸wn膮 przyczyn膮 problem贸w z wydajno艣ci膮 w bran偶y IT.
Wed艂ug wynik贸w bada艅, kt贸re mo偶na znale藕膰 w raporcie Kaspersky Lab 2014 IT Security Risks for Virtualization, 64% os贸b decyzyjnych w dzia艂ach IT zgadza si臋, 偶e w przypadku wdra偶ania infrastruktury wirtualnej jednym z najwa偶niejszych czynnik贸w, jakie nale偶y uwzgl臋dni膰, jest bezpiecze艅stwo. Traktowanie bezpiecze艅stwa 艣rodowisk wirtualnych jako priorytetu nie powinno dziwi膰, zwa偶ywszy na to, 偶e 52% badanych s膮dzi, 偶e 艣rodowiska wirtualne w coraz wi臋kszym stopniu tworz膮 trzon infrastruktury IT ich firmy. Poniewa偶 wzrasta liczba firm, kt贸re wykorzystuj膮 艣rodowisko wirtualne do wykonywania krytycznych funkcji ka偶dego dnia, ochrona takiej infrastruktury nabiera wi臋kszego znaczenia.

Z drugiej strony, z badania wynika r贸wnie偶, 偶e firmy obawiaj膮 si臋, 偶e zabezpieczenie ich 艣rodowiska wirtualnego odb臋dzie si臋 kosztem wydajno艣ci. 39% uwa偶a, 偶e ochrona infrastruktury wirtualnej spowalnia jej dzia艂anie. Spadek wydajno艣ci stanowi powa偶ny problem dla firm - 55% badanych deklaruje, 偶e wydajno艣膰 zwirtualizowanych serwer贸w jest krytyczna dla ich dzia艂alno艣ci.

Bezpiecze艅stwo wirtualizacji stan臋艂o wobec klasycznego dylematu dotycz膮cego bezpiecze艅stwa: wydajno艣膰 i bezpiecze艅stwo postrzegane s膮 jako g艂贸wne wymogi dotycz膮ce infrastruktury wirtualnej, jednak zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa cz臋sto odbywa si臋 kosztem wydajno艣ci. Dane uzyskane w wyniku badania wskazuj膮 r贸wnie偶 藕r贸d艂o powszechnych spowolnie艅 sieci wirtualnej:

  1. 46% respondent贸w uwa偶a, 偶e 艣rodowiska wirtualne mog膮 by膰 odpowiednio chronione za pomoc膮 konwencjonalnych rozwi膮za艅 bezpiecze艅stwa przeznaczonych do ochrony system贸w fizycznych,

  2. 24% respondent贸w jest zdania, 偶e aktualne rozwi膮zanie bezpiecze艅stwa zapewnia lepsz膮 ochron臋 i wydajno艣膰 ni偶 inne specjalistyczne rozwi膮zania.

Opinie te s膮 zgodne z powszechnym pogl膮dem, 偶e tradycyjne oprogramowanie bezpiecze艅stwa przeznaczone do ochrony fizycznych punkt贸w ko艅cowych zapewnia odpowiedni膮 ochron臋 systemom wirtualnych. Ponadto pokazuj膮 r贸wnie偶, 偶e mened偶erowie IT nie bior膮 pod uwag臋 spadku wydajno艣ci infrastruktury wirtualnej, jak膮 mog膮 spowodowa膰 te rozwi膮zania. Szersza 艣wiadomo艣膰 problemu spadku wydajno艣ci spowodowanego tradycyjn膮 ochron膮 "fizyczn膮" stosowan膮 w odniesieniu do maszyn wirtualnych mo偶e stanowi膰 klucz do zwi臋kszenia poziomu bezpiecze艅stwa infrastruktury wirtualnej na ca艂ym 艣wiecie. W badaniu przeprowadzonym przez niezale偶nych tester贸w bezpiecze艅stwa AV-Test, wyniki testu wydajno艣ci pokazuj膮 r贸偶nic臋 w wykorzystywaniu oprogramowania bezpiecze艅stwa przeznaczonego dla fizycznych punkt贸w ko艅cowych do ochrony maszyn wirtualnych.

W badaniu AV-Test por贸wnano wyniki dw贸ch "tradycyjnych" rozwi膮za艅 bezpiecze艅stwa - z wykorzystaniem agenta oprogramowania na ka偶dej maszynie wirtualnej - ze stosowanym przez firm臋 Kaspersky Lab podej艣ciem opartym na lekkim agencie, kt贸re przesuwa ci臋偶ar wi臋kszo艣ci zada艅 bezpiecze艅stwa z punktu ko艅cowego na oddzielne urz膮dzenie. Wszystkie trzy rozwi膮zania poradzi艂y sobie prawie tak samo dobrze podczas wykonywania podstawowych zada艅 rozwi膮zania bezpiecze艅stwa, jednak r贸偶nice w wydajno艣ci by艂y ogromne. W badaniu stwierdzono, 偶e tradycyjne rozwi膮zania bezpiecze艅stwa punkt贸w ko艅cowych potrzebowa艂y znacznie wi臋cej czasu - w niekt贸rych przypadkach prawie dwukrotnie wi臋cej - na przetworzenie du偶ej liczby wirtualnych stacji roboczych, kt贸re uruchamia艂y si臋 w tym samym czasie - sytuacja, z kt贸r膮 ma do czynienia ka偶dy mened偶er IT mi臋dzy 8:00 a 9:00 rano ka偶dego dnia roboczego. W te艣cie ustalono r贸wnie偶, 偶e te typowe dla "starej szko艂y" 艣rodki bezpiecze艅stwa poch艂aniaj膮 40-65% wi臋cej zasob贸w systemowych ni偶 wyspecjalizowane rozwi膮zanie bezpiecze艅stwa wirtualne firmy Kaspersky Lab w przypadku ochrony du偶ej liczby maszyn.

Kaspersky Lab uwa偶a, 偶e nie istnieje jedno uniwersalne rozwi膮zanie dla ka偶dego 艣rodowiska wirtualnego i po艂膮czenie r贸偶nych styl贸w ochrony, w tym ochrony opartej na agencie, lekkim agencie oraz bezagentowej, mo偶e by膰 odpowiednie, bior膮c pod uwag臋 wymagania firmy. Wi臋cej informacji o tym, jak niew艂a艣ciwe rozwi膮zanie mo偶e negatywnie wp艂yn膮膰 na wydajno艣膰 wirtualizacji, mened偶erowie i dyrektorzy ds. IT mog膮 znale藕膰, odwiedzaj膮c stron臋 Kaspersky Lab po艣wi臋con膮 produktom bezpiecze艅stwa wirtualizacji.

殴ród艂o:
Kaspersky Lab