Kaspersky Security Bulletin 2007: Raport o spamie

Darya Gudkova
Analityk spamu, Kaspersky Lab

Bilans roku

 1. 艢redni odsetek spamu w ruchu pocztowym wyni贸s艂 79%.
 2. Wi臋kszo艣膰 spamu wysy艂anego do rosyjskich internaut贸w pochodzi艂a z Rosji, Stan贸w Zjednoczonych i Polski.
 3. Udzia艂 spamu graficznego zmniejszy艂 si臋 w ci膮gu ostatniego roku.
 4. Spamerzy nadal eksperymentowali z formatem spamu, jednak eksperymenty te nie by艂y szczeg贸lnie udane.
 5. Najpopularniejsz膮 kategori膮 spamu w 2007 roku by艂a reklama Viagry i innych 艣rodk贸w farmaceutycznych oraz produkt贸w i us艂ug zwi膮zanych ze zdrowiem.
 6. Spamerzy aktywnie wykorzystywali rosyjski Internet w celu prowadzenia przedwyborczej kampanii politycznej.

Kaspersky Lab otrzymuje i analizuje 艣rednio 2 000 000 wiadomo艣ci spamowych dziennie, a niekiedy nawet 3 000 000. Spam pochodzi z wielu r贸偶nych 藕r贸de艂, w tym z wyspecjalizowanych pu艂apek spamowych, a tak偶e dostarczany jest przez partner贸w i u偶ytkownik贸w komercyjnych. Zapewnia to analitykom spamu pe艂en przekr贸j mo偶liwych rodzaj贸w spamu. Ca艂y przychodz膮cy ruch spamowy jest automatycznie klasyfikowany. Cz臋艣膰 spamu przychodz膮cego jest r贸wnie偶 analizowana r臋cznie. Stosowany przez firm臋 Kaspersky Lab unikatowy system klasyfikacji spamu pomaga 艣ledzi膰 ilo艣膰 i r贸偶ne kategorie spamu.

 1. Ewolucja szkodliwego oprogramowania w 2007 r.
 2. Trend roku: ewolucja szkodliwych program贸w atakuj膮cych u偶ytkownik贸w gier online
 3. Raport o spamie
 4. Szkodliwe oprogramowanie rozprzestrzeniaj膮ce si臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej.

Ustawodawstwo a spam

26 stycznia 2007 roku w Rosji przyj臋to ustaw臋 o ochronie danych osobowych. Ustawa ta ma na celu mi臋dzy innymi uregulowanie kwestii dotycz膮cych wysy艂ania materia艂贸w reklamowych za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Ustawa zawiera nast臋puj膮cy punkt:

"Przetwarzanie danych osobowych w celu promocji marketingowej towar贸w, pracy i us艂ug poprzez bezpo艣redni kontakt z potencjalnym klientem za pomoc膮 narz臋dzi komunikacyjnych oraz do cel贸w kampanii politycznej jest dozwolone jedynie pod warunkiem uzyskania wcze艣niejszej zgody podmiotu danych osobowych. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych musi by膰 w stanie udowodni膰, 偶e uzyska艂a tak膮 zgod臋, w przeciwnym razie uzna si臋, 偶e dane osobowe by艂y przetwarzane bez wcze艣niejszej zgody podmiotu danych osobowych".
"O ochronie danych osobowych", Artyku艂 15, punkt 1.

W ustawie tej pobrzmiewaj膮 echa poprzednio uchwalonego prawa: "O reklamie" (w wersji z 1 lipca 2006 r.):

"Dystrybucja reklamy za po艣rednictwem sieci telekomunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem telefonu, faksu oraz komunikacji poprzez telefoni臋 kom贸rkow膮 jest dozwolona jedynie pod warunkiem uzyskania wcze艣niejszej zgody subskrybenta lub adresata na otrzymywanie reklamy. Osoba dystrybuuj膮ca reklam臋 musi by膰 w stanie udowodni膰, 偶e uzyska艂a tak膮 zgod臋, w przeciwnym razie uzna si臋, 偶e reklama by艂a dystrybuowana bez wcze艣niejszej zgody subskrybenta lub adresata. Osoba dystrybuuj膮ca reklam臋 b臋dzie zobowi膮zana do natychmiastowego zaprzestania dystrybucji reklamy skierowanej do osoby, kt贸ra poprosi艂a o zaprzestanie dostarczania jej takiej reklamy".
"O reklamie" Artyku艂 18, punkt 1.

W obu przypadkach ustawa m贸wi o potrzebie wst臋pnej zgody odbiorcy - w Europie i Stanach Zjednoczonych okre艣lanej jako opt-in. Jednak opt-in nie jest wymagany przez prawodawstwo wielu pa艅stw europejskich; mo偶na zatem powiedzie膰, 偶e Rosja przyj臋艂a do艣膰 ostre stanowisko wobec spamu. Niestety surowo艣膰 rosyjskiego prawa rekompensuje fakt, 偶e nie istnieje tam 偶aden obowi膮zek przestrzegania prawa. Potwierdzi艂o si臋 to ju偶 po raz kolejny - ustawa dotycz膮ca danych osobowych obowi膮zuje ju偶 prawie od roku, mimo to ilo艣膰 spamu nadal nie zmniejszy艂a si臋. Wprost przeciwnie, statystyki pokazuj膮, 偶e ilo艣膰 spamu nadal ro艣nie.

Udzia艂 spamu w ruchu pocztowym


Rozk艂ad spamu w rosyjskim Internecie, 2007 r.

W zesz艂ym roku spam stanowi艂 co najmniej 79,2% ca艂ego ruchu pocztowego. Najmniejsz膮 ilo艣膰 odnotowano w maju (73,5%), najwy偶sz膮 natomiast w listopadzie (86,2%). Udzia艂 spamu w ruchu pocztowym stopniowo zwi臋ksza艂 si臋 w ci膮gu roku (z niewielkimi wahaniami). Jesieni膮 przekroczy艂 80%, a w czwartym kwartale 2007 roku wyni贸s艂 85,7%.

Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e chocia偶 udzia艂 spamu w ruchu pocztowym zwi臋kszy艂 si臋 z 76% w pierwszej po艂owie 2007 roku do 82% pod koniec roku, ilo艣膰 spamu zwi臋kszy艂a si臋 dwukrotnie w ci膮gu roku. Ten du偶y wzrost spowodowany by艂 zwi臋kszeniem si臋 liczby u偶ytkownik贸w poczty elektronicznej, ca艂kowitej ilo艣ci wysy艂anych wiadomo艣ci oraz liczby zainfekowanych maszyn wykorzystywanych do wysy艂ania spamu. Im wi臋cej u偶ytkownik贸w Internetu, tym wi臋cej komputer贸w stanie si臋 cz臋艣ci膮 botnet贸w, co z kolei b臋dzie prowadzi艂o do wi臋kszej ilo艣ci rozsy艂anego spamu.

Sk膮d pochodzi spam?


殴r贸d艂a spamu wed艂ug pa艅stwa

Stany Zjednoczone i Rosja nadal stanowi膮 najwi臋ksze 藕r贸d艂a spamu. W 2006 roku na trzecim miejscu uplasowa艂y si臋 Chiny, jednak w 2007 roku spad艂y na dziewi膮t膮 pozycj臋. Wygl膮da na to, 偶e chi艅scy u偶ytkownicy zacz臋li przyk艂ada膰 wi臋ksz膮 wag臋 do bezpiecze艅stwa IT w艂asnych maszyn. W poprzednim roku na trzecim miejscu znalaz艂a si臋 Polska; kraj ten ju偶 od kilku lat znajduje si臋 w pierwszej pi膮tce.

Interesuj膮ce jest to, 偶e drug膮 dziesi膮tk臋 zdominowa艂y pa艅stwa Ameryki 艁aci艅skiej.

Rozmiar wiadomo艣ci spamowych


Rozmiar wiadomo艣ci spamowych

Oko艂o 40% wiadomo艣ci spamowych posiada rozmiar do 5 KB. S膮 to e-maile zawieraj膮ce kr贸tk膮 wiadomo艣膰 oraz odsy艂acz. Jedna trzecia wiadomo艣ci spamowych ma rozmiar 5KB - 10KB i zawiera tekst reklamowy lub wiadomo艣膰 z dodatkowym losowo wybranym tekstem w celu unikni臋cia wykrycia przez filtry spamowe.

Znakomita wi臋kszo艣膰 wiadomo艣ci spamowych (70%) zawiera kr贸tki tekst oraz odsy艂acz. Spamerzy wol膮 wysy艂a膰 e-maile o rozmiarze mniejszym ni偶 10 KB. Pow贸d jest oczywisty: im kr贸tsza wiadomo艣膰, tym szybciej masowa wysy艂ka dotrze do komputer贸w u偶ytkownik贸w ko艅cowych.

Za kolejny najwy偶szy punkt na wykresie (13%) odpowiedzialne s膮 wiadomo艣ci spamowe o rozmiarze od 20 KB do 50 KB. Kategoria ta obejmuje spam graficzny oraz wiadomo艣ci spamowe z za艂膮cznikami (.pdf, .fdf), kt贸ry by艂 stosunkowo szeroko rozpowszechniony w po艂owie roku (wi臋cej informacji poni偶ej).

Technologie spamer贸w w 2007 roku

Spam graficzny

Spam graficzny to wiadomo艣ci spamowe z graficznymi za艂膮cznikami. Na pocz膮tku 2007 roku spamerzy nadal eksperymentowali ze spamem graficznym, kt贸ry by艂 bardzo popularny w 2006 roku.

W lutym spamerzy wr贸cili do wykorzystywania spamu animowanego: tekst reklam rozbijany by艂 na klatki, przy czym ka偶da z nich zawiera艂a od jednego do dw贸ch wierszy reklamy. Nast臋pnie klatki by艂y nak艂adane na siebie, daj膮c w rezultacie pe艂ny tekst. Spamerzy udoskonalili technologi臋 wykorzystywan膮 do obracania element贸w w ka偶dej klatce pod innym k膮tem, przez co uzyskali jeszcze wi臋kszy "szum w tle". To spowodowa艂o, 偶e tekst (w formie obrazka) sta艂 si臋 niezwykle trudny do odczytania, przez co animowany spam po raz kolejny utkn膮艂 w 艣lepym zau艂ku.

Poni偶ej przedstawiamy kilka przyk艂ad贸w spamu animowanego zawieraj膮cego elementy obr贸cone pod r贸偶nym k膮tem (ostateczny obraz sk艂ada si臋 z czterech r贸偶nych klatek):


Spam sk艂adaj膮cy si臋 z czterech oddzielnych klatek

Wiosn膮 2007 roku tw贸rcy oprogramowania antyspamowego potrafili odfiltrowywa膰 spam graficzny, a spamerzy musieli szuka膰 nowych sposob贸w dostarczania tej samej informacji w formie graficznej.

W marcu pojawi艂 si臋 nowy rodzaj spamu. Wiadomo艣ci spamowe zawiera艂y odsy艂acz prowadz膮cy do darmowej strony hostingowej, z kt贸rej pobierane by艂y obrazy (imageshack.us, imagenerd.com, imgnation.net, hostpic.biz, imgplace.com itd.). Zasadniczo pliki graficzne nie by艂y za艂膮czane do takich wiadomo艣ci. By艂y zlokalizowane na zewn臋trznych zasobach (zwykle darmowych), a wiadomo艣ci zawiera艂y odsy艂acz do takich zasob贸w. Po otwarciu wiadomo艣ci automatycznie pobiera艂 si臋 obraz. Inna taktyka polega艂a na wykorzystywaniu obrazka jako t艂a. Adres URL, pod kt贸rym zlokalizowany by艂 obraz, umieszczany by艂 wewn膮trz znacznika "body" z atrybutem "background". W rezultacie obrazek by艂 automatycznie 艂adowany w pewnych klientach pocztowych oraz za po艣rednictwem okre艣lonych serwis贸w poczty WWW. Poniewa偶 spam graficzny nie by艂 wysy艂any jako za艂膮cznik do wiadomo艣ci, filtry spamu nie mia艂y czego analizowa膰. Jednak sztuczki te okaza艂y si臋 nieskuteczne i spamerzy przerzucili si臋 na eksperymentowanie z formatem za艂膮czanych plik贸w.

Jedn膮 z innowacji by艂 spam w formacie PDF, kt贸ry pojawi艂 si臋 w maju. U偶ytkownicy otrzymywali puste wiadomo艣ci e-mail z za艂膮cznikami w formacie .pdf (a p贸藕niej w formacie .fdf ). U偶ytkownicy nie spodziewali si臋 tego rodzaju spamu, dlatego otwierali za艂膮czniki, w kt贸rych znajdowali dobrze znane im teksty reklamowe.

Poni偶ej przyk艂ad wiadomo艣ci spamowej:

Oraz zawarto艣膰 jej za艂膮cznika:

Na pocz膮tku tego rodzaju spam skutecznie obchodzi艂 filtry antyspamowe i stanowi艂 stosunkowo du偶y odsetek ca艂kowitej ilo艣ci spamu - w okresie najwi臋kszego nat臋偶enia jego udzia艂 wynosi艂 prawie 10%. Jednak filtry spamowe szybko nauczy艂y si臋 wykrywa膰 takie za艂膮czniki. Spamerzy pr贸bowali zmieni膰 format za艂膮cznik贸w z .pdf na .fdf. Jednak filtry potrafi艂y rozpoznawa膰 ten nowy typ spamu i pod koniec lipca metoda ta znalaz艂a si臋 w 艣lepym zau艂ku.

Spamerzy pr贸bowali r贸wnie偶 wysy艂a膰 wiadomo艣ci z za艂膮cznikami w formie archiw贸w oraz plik贸w Excela; wiadomo艣ci takie wymierzone by艂y w u偶ytkownik贸w, kt贸rzy przyzwyczajeni s膮 do plik贸w aplikacji Office. W obu przypadkach podej艣cie to okaza艂o si臋 nieskuteczne, poniewa偶 podczas otrzymywania niespodziewanych wiadomo艣ci e-mail wi臋kszo艣膰 u偶ytkownik贸w zachowywa艂a 艣rodki ostro偶no艣ci i nie otwiera艂a za艂膮cznik贸w.


Udzia艂 spamu graficznego w ca艂kowitej ilo艣ci spamu

Jak wynika z wykresu, udzia艂 spamu graficznego w ca艂kowitej ilo艣ci spamu zmniejszy艂 si臋, po tym jak spamerzy zacz臋li z nim eksperymentowa膰. Nadal jednak jest stosunkowo wysoki. Istniej膮 pewne kategorie spamu, w kt贸rym do reklamy tradycyjnie wykorzystywane s膮 obrazy (np. Viagra i inne medykamenty), tak wi臋c spamerzy najprawdopodobniej nadal b臋d膮 eksperymentowali ze spamem graficznym.

Spam mp3

W 2007 roku pojawi艂 si臋 ca艂kowicie nowy format spamu - wiadomo艣ci z za艂膮czonymi pikami mp3. Spamerzy byli przekonani, 偶e ani filtry spamu, ani u偶ytkownicy nie b臋d膮 przygotowani na spam w takim formacie, dlatego oczekiwali, 偶e wiadomo艣ci dotr膮 do odbiorc贸w.

Okaza艂o si臋 jednak, 偶e wykorzystanie tego nowego formatu nie jest najlepsz膮 taktyk膮. Aby unikn膮膰 filtr贸w spamu, spamerzy zmieniali zawarto艣膰 plik贸w d藕wi臋kowych. Ka偶dy plik zawiera艂 kilka element贸w tekstowych (prawdopodobnie generowanych automatycznie), kt贸re nie zawsze wyst臋powa艂y w tej samej kolejno艣ci i by艂y nagrane w r贸偶nym tempie. W rezultacie pliki mp3 z trudem da艂o si臋 ods艂ucha膰. Ponadto, pliki mia艂y bardzo niewielki rozmiar, co wp艂ywa艂o na jako艣膰 nagrania.

Wysy艂ki b艂yskawiczne

W sierpniu 2007 r. spamerzy zacz臋li zwi臋ksza膰 tempo wysy艂ania swoich masowych wysy艂ek, wynikiem czego by艂y wysy艂ki b艂yskawiczne. Podczas gdy standardowe masowe wysy艂ki zajmowa艂y oko艂o dw贸ch dni, wysy艂ki b艂yskawiczne, do kt贸rych wykorzystywano ulepszone oprogramowanie spamowe oraz wi臋ksz膮 liczb臋 komputer贸w rozsy艂aj膮cych spam, umo偶liwia艂y dotarcie do milion贸w u偶ytkownik贸w w ci膮gu zaledwie 15-30 minut.

Wi臋ksze tempo pozwoli艂o na zmniejszenie czasu potrzebnego spamerom do dostarczenia swoich wiadomo艣ci: obecnie zajmuje im to nieca艂e 30 minut. Jednak filtry spamu nauczy艂y si臋 zwalcza膰 ten typ spamu. Firma Kaspersky Lab na przyk艂ad wykorzystuje now膮 technologi臋, SURBL, kt贸ra reaguje na spam natychmiastowo. W rezultacie, spamerzy b臋d膮 musieli poszuka膰 nowych metod, je艣li chc膮, aby ich wiadomo艣ci dotar艂y do u偶ytkownik贸w ko艅cowych.

Spam a serwisy spo艂eczno艣ciowe

Ze wzgl臋du na skuteczno艣膰 filtrowania wiadomo艣ci w ruchu pocztowym spamerzy musz膮 szuka膰 innych wektor贸w dystrybucji. Z tego powodu 艣ledz膮 trendy internetowe oraz zainteresowania swoich potencjalnych klient贸w.

W przesz艂o艣ci u偶ytkownicy nale偶eli do r贸偶nych for贸w, a spam mia艂 form臋 powiadomie艅 z for贸w. Obecnie modne s膮 serwisy spo艂eczno艣ciowe i spamerzy nie zawahali si臋 wykorzysta膰 ich do w艂asnych cel贸w. Wiadomo艣ci zawieraj膮ce odsy艂acze do stron internetowych, kt贸re prawdopodobnie zawieraj膮 szkodliwe oprogramowanie, pochodz膮 rzekomo z dobrze znanych serwis贸w spo艂eczno艣ciowych. Jednym z przyk艂ad贸w jest spam rzekomo wys艂any przez dzia艂 pomocy rosyjskiego serwisu 'Odnoklassniki', ostatnio bardzo popularnego w Rosji. Osoba otrzymuj膮ca tak膮 wiadomo艣膰 mog艂a przeczyta膰, 偶e jeden z u偶ytkownik贸w pr贸buje si臋 z ni膮 zaprzyja藕ni膰, i w zwi膮zku z tym jest proszona o klikni臋cie odsy艂acza zawartego w tre艣ci wiadomo艣ci.

Serwisy spo艂eczno艣ciowe wci膮偶 b臋d膮 popularne, dlatego te偶 spamerzy b臋d膮 aktywnie je wykorzystywa膰. Spam w przebraniu wiadomo艣ci z takich serwis贸w b臋dzie bardziej realistyczny i lepszej jako艣ci. Ponadto, spamerzy b臋d膮 pr贸bowali rozprzestrzenia膰 wiadomo艣ci spamowe z legalnych kont zarejestrowanych w serwisach spo艂eczno艣ciowych. Serwisy spo艂eczno艣ciowe pr贸buj膮 ju偶 odpiera膰 takie ataki (na przyk艂ad niekt贸re z nich na艂o偶y艂y ograniczenia na liczb臋 zaprosze艅 wysy艂anych w jednym dniu), jednak spamerzy bez w膮tpienia znajd膮 spos贸b na obej艣cie i tej ochrony.

Spam wed艂ug kategorii

Najpopularniejsze kategorie spamu w 2007 r.:

Lp. Kategoria G艂贸wne podgrupy %
1 Leki, produkty i us艂ugi zdrowotne Viagra, Cialis i inne pigu艂ki 23,3%
2 Edukacja Seminaria i szkolenia 11,7%
3 Komputery i Internet Tanie oprogramowanie i kartrid偶e do drukarek 8,7%
4 Podr贸偶e i turystyka Pakiety wakacyjne itd. 8,1%
5 Us艂ugi reklamy elektronicznej Wysy艂ki spamu i bazy adres贸w 7,2%


Spam wed艂ug kategorii w rosyjskim Internecie w 2007 r.


Podobnie jak w zesz艂ym roku, w 2007 roku najpopularniejsz膮 kategori膮 spamu by艂y "Leki, produkty i us艂ugi zdrowotne". Kategoria ta nie tylko utrzyma艂a swoj膮 czo艂ow膮 pozycj臋, ale r贸wnie偶 zwi臋kszy艂 si臋 odsetek nale偶膮cych do niej wiadomo艣ci, kt贸ry pod koniec roku wyni贸s艂 23,3% (o 7,3% wy偶szy ni偶 w roku 2006). Lwi膮 cz臋艣膰 spamu z tej kategorii stanowi reklama Viagry i podobnych medykament贸w. Spamerzy wysy艂aj膮 taki spam od kilku lat i najprawdopodobniej nadal b臋d膮 to robili.


Udzia艂 wiadomo艣ci z kategorii "Lekarstwa oraz produkty i us艂ugi zwi膮zane ze zdrowiem"
w ca艂kowitej ilo艣ci spamu

W艣r贸d pi臋ciu najpopularniejszych kategorii na drugim miejscu znajduje si臋 "Edukacja" (11,7%), na trzecim natomiast "Komputery i Internet" (8,7%). Rosyjskoj臋zyczny spam z kategorii "Edukacja" reprezentowany jest g艂贸wnie przez reklamy seminari贸w oraz kurs贸w, podczas gdy spam angielskoj臋zyczny z tej kategorii oferuje dyplomy i stopnie naukowe szkolnictwa wy偶szego. Kategoria "Komputery i Internet " obejmuje zwykle angielskoj臋zyczne wiadomo艣ci reklamuj膮ce fa艂szywe lub pirackie oprogramowanie. W rosyjskim Internecie spam z tej kategorii oferuje r贸wnie偶 artyku艂y konsumpcyjne, na przyk艂ad kartrid偶e do drukarek.

Kategoria "Us艂ugi reklamy elektronicznej" (reklama us艂ug spamer贸w) znajduje si臋 na pi膮tym miejscu. Nie jest to dobra wiadomo艣膰; ten rodzaj spamu reprezentowany jest w rosyjskim Internecie g艂贸wnie przez rosyjskoj臋zyczne wiadomo艣ci, kt贸re kr膮偶膮 w stosunkowo du偶ych ilo艣ciach. To oznacza, 偶e mimo rosyjskiej ustawy antyspamowej spamerzy aktywnie szukaj膮 nowych klient贸w.

Pozytywne jest to, 偶e kategorie "Spam finansowy" oraz "Oszustwa komputerowe" wypad艂y z pierwszej pi膮tki. Szczeg贸艂owo om贸wili艣my to poni偶ej.

Oszustwa komputerowe

Kategoria "Oszustwa komputerowe" obejmuje wiadomo艣ci phishingowe oraz inny rodzaj spamu wykorzystywanego przez cyberprzest臋pc贸w w celu wyci膮gni臋cia od u偶ytkownik贸w pieni臋dzy, na przyk艂ad oszustwa 419 lub spam informuj膮cy odbiorc贸w o wygraniu nagrody na loterii itd.

Pod koniec roku udzia艂 oszuka艅czych wiadomo艣ci w ca艂ym spamie wyni贸s艂 6,9%, prawie dwukrotnie mniej ni偶 w 2007 roku. Jednak mimo tych pozornie optymistycznych liczb oszustwa komputerowe sta艂y si臋 powa偶niejszym zagro偶eniem, poniewa偶 cyberprzest臋pcy szlifuj膮 swoje umiej臋tno艣ci i zwi臋kszaj膮 cz臋stotliwo艣膰 swoich ukierunkowanych atak贸w.

Wiadomo艣ci phishingowe s膮 coraz trudniejsze do odr贸偶nienia od legalnych e-maili, nawet przez u偶ytkownik贸w posiadaj膮cych pewn膮 wiedz臋 z zakresu bezpiecze艅stwa. Adresy zawieraj膮ce odsy艂acze do stron phishingowych s膮 tak dobrze zamaskowane, 偶e u偶ytkownik nie zawsze jest w stanie rozpozna膰, 偶e strona jest fa艂szywa, poniewa偶 tak bardzo przypomina oryginaln膮.

Odsy艂acz w tym przyk艂adzie nie prowadzi do wskazywanej przez siebie strony, ale do strony phishingowej http://www.usbank.com.ebanking-services-id730325379.usertech.md/client.cfm. Odsy艂acze s膮 bardzo podobne; tylko niezwykle uwa偶ny u偶ytkownik zauwa偶y, 偶e po "com" jest kropka zamiast uko艣nika oraz 偶e domena, na kt贸r膮 wchodzi u偶ytkownik, jest ca艂kiem inna.

W 2007 roku wzros艂a aktywno艣膰 rosyjskoj臋zycznych phisher贸w. Kilkakrotnie atakowali oni systemy p艂atno艣ci WebMoney oraz Yandex-money i pr贸bowali uzyska膰 dost臋p do kont u偶ytkownik贸w poprzez wysy艂anie wiadomo艣ci pochodz膮cych rzekomo od administrator贸w systemu, w kt贸rych u偶ytkownicy proszeni byli o podanie swoich hase艂 i login贸w.

Spamerzy wysy艂ali wiadomo艣ci e-mail pochodz膮ce rzekomo od administrator贸w r贸偶nych dobrze znanych portali pocztowych. Celem takich wiadomo艣ci by艂o nie tylko uzyskanie poufnych informacji, ale r贸wnie偶 bezpo艣rednia kradzie偶 pieni臋dzy. Poni偶szy e-mail sugeruje, 偶e u偶ytkownik powinien wys艂a膰 wiadomo艣膰 SMS na kr贸tki numer w celu aktywowania specjalnej ochrony swojej skrzynki pocztowej. W rzeczywisto艣ci, wysy艂aj膮c tak膮 wiadomo艣膰, u偶ytkownik przelewa艂 jedynie pieni膮dze ze swojego konta na konto spamer贸w.

[polskie t艂umaczenie:

Dzia艂 bezpiecze艅stwa portalu Mail.ru chcia艂by Ci臋 poinformowa膰, 偶e na twoje konto pocztowe pr贸bowali w艂ama膰 si臋 hakerzy lub wielokrotnie pr贸bowa艂e艣 zalogowa膰 si臋 przy u偶yciu niepoprawnego has艂a. Staramy si臋 pomaga膰 naszym u偶ytkownikom w razie jakichkolwiek problem贸w. Je艣li nie pr贸bowa艂e艣 zalogowa膰 si臋 do swojego konta przy pomocy niepoprawnego has艂a, jak najszybciej zablokuj atak hakera na twoje konto, wykonuj膮c nast臋puj膮ce dzia艂ania

1) Znajd藕 telefon kom贸rkowy, kt贸ry obs艂uguje wysy艂anie wiadomo艣ci SMS.

2) Wy艣lij bezp艂atn膮 wiadomo艣膰 z kodem {xxxx} na numer {xxxx}.

Numer ten jest unikatowy i zosta艂 zarezerwowany specjalnie dla ciebie. B臋dzie aktywny przez 10 minut od momentu przeczytania przez ciebie tej wiadomo艣ci.

Po 10 minutach numer ten zostanie usuni臋ty i nie b臋dziesz ju偶 m贸g艂 chroni膰 swojego konta, 艂膮cznie z atakami haker贸w.

Z powa偶aniem, Roman

Dzia艂 Bezpiecze艅stwa

Mail.Ru]


Udzia艂 spamu z kategorii "Oszustwa komputerowe" w ca艂kowitej ilo艣ci spamu.

Jak wynika z powy偶szego wykresu, w okresie od kwietnia do wrze艣nia udzia艂 spamu z kategorii "Oszustwa komputerowe" w ca艂kowitej ilo艣ci spamu spada艂. Jednak w czwartym kwartale 2007 roku ilo艣膰 tego rodzaju spamu ulega艂a wahaniom i w grudniu 2007 osi膮gn臋艂a najwy偶sz膮 warto艣膰 (9,2%). Dlatego w przysz艂ym roku kategoria ta b臋dzie prawdopodobnie jedn膮 z najpopularniejszych.

Osobiste finanse

Kategoria "Osobiste finanse" obejmuje oferty ubezpieczenia po konkurencyjnych cenach, po偶yczek i inwestycji. Jednak wi臋kszo艣膰 spamu z tej kategorii obejmowa艂a wiadomo艣ci nak艂aniaj膮ce u偶ytkownik贸w do inwestowania na rynku papier贸w warto艣ciowych. Ten rodzaj oszustwa nie jest szczeg贸lnie popularny w Rosji, w przeciwie艅stwie do Europy i Stan贸w Zjednoczonych, gdzie jest skutecznie wykorzystywany od 2006 roku. Chocia偶 spam z kategorii "osobiste finanse" nie stanowi znacznego udzia艂u w ca艂kowitej ilo艣ci spamu, cyberprzest臋pcy odnosz膮 zyski sprzedaj膮c akcje po sztucznie zawy偶onych cenach.


Udzia艂 spamu z kategorii "Osobiste finanse" w ca艂kowitej ilo艣ci spamu

Spadek udzia艂u spamu z kategorii "Osobiste finanse" wiosn膮 i latem 2007 roku by艂 prawdopodobnie spowodowany tym, 偶e w艂adze kanadyjskie i ameryka艅skie zainteresowa艂y si臋 tego rodzaju oszustwem: w pierwszym kwartale 2007 roku w艂adze te wyrazi艂y zaniepokojenie odno艣nie tego rodzaju spamu i obieca艂y chroni膰 inwestor贸w przed tym zagro偶eniem. Jednak jesieni膮 liczba spamu z tej kategorii zn贸w zacz臋艂a rosn膮膰.

Spam finansowy zawsze mia艂 specjalne znaczenie dla spamer贸w. W 2007 roku spamerzy wykorzystywali najnowsze technologie, rozprzestrzeniaj膮c ten rodzaj spamu w formatach graficznych .jpeg oraz .gif oraz jako za艂膮czniki .pdf i .fdf. Jest to r贸wnie偶 jedyny rodzaj spamu, kt贸ry zosta艂 rozes艂any w formacie mp3. Nie jest jasne, dlaczego osoby wysy艂aj膮ce spam finansowy wykazuj膮 si臋 tak膮 kreatywno艣ci膮; by膰 mo偶e temat ten zosta艂 wybrany do testowania nowych technologii i podej艣膰 przez czysty przypadek.

Spam polityczny w rosyjskim Internecie

W 2007 roku spam polityczny by艂 do艣膰 rozpowszechniony w rosyjskim Internecie z powodu wybor贸w do rosyjskiej Dumy. Udzia艂 tego typu spamu nie by艂 wystarczaj膮co du偶y, aby m贸g艂 mie膰 znacz膮cy wp艂yw na statystyki, zawiera艂 jednak do艣膰 interesuj膮c膮 i zr贸偶nicowan膮 tre艣膰.

Spam polityczny w rosyjskim Internecie obejmowa艂:

 • przedwyborcze obietnice r贸偶nych partii politycznych:
  "Zag艂osuj na Sojusz Si艂 Prawicowych 2 grudnia, a wkr贸tce b臋dziesz m贸g艂 wynaj膮膰 swoje w艂asne mieszkanie!"
 • informacje o lokalnych konfliktach i demonstracjach politycznych;
 • program wyborczy LDPR;
 • wiadomo艣ci zawieraj膮ce has艂a patriotyczne i nacjonalistyczne:
  "Ka偶dy, kto czyta t臋 wiadomo艣膰, powinien u艣wiadomi膰 sobie: WR脫G NADSZED艁. Musimy stawi膰 mu op贸r. W przeciwnym razie czeka nas 艣mier膰".
 • wysy艂ki maj膮ce wzbudzi膰 negatywn膮 reakcj臋 w odbiorcy; na przyk艂ad, jedna wysy艂ka, pochodz膮ca rzekomo od partii politycznej, kierowa艂a odbiorc臋 na stron臋 tej partii; strona ta zawiera艂a wiele okienek wyskakuj膮cych, kt贸re mog艂y spowodowa膰 zawieszenie si臋 przegl膮darki u偶ytkownika.

Spam polityczny w rosyjskim Internecie posiada kilka charakterystycznych cech:

Po pierwsze, wysy艂aj膮c spam polityczny, spamerzy nie stosuj膮 偶adnych sztuczek.

W Rosji nie istnieje 偶adna prawna definicja spamu. W pa艅stwach, kt贸re tak膮 definicj膮 dysponuj膮 (np. Stany Zjednoczone), spam okre艣lany jest jako masowo wysy艂ane wiadomo艣ci o charakterze komercyjnym. Mimo to, rosyjskie prawodawstwo dotycz膮ce spamu jest surowsze ni偶 ameryka艅skie. Polityczny spam nie podlega ustawie "O Reklamie" Rosyjskiej Federacji, jest jednak zabroniony ustaw膮 "dotycz膮c膮 Danych Osobowych". Ustawa ta zabrania wysy艂ania ka偶dego rodzaju niezamawianych wiadomo艣ci, nie tylko komercyjnych.

Po drugie, spam zawiera zwykle kr贸tkie teksty. Jednak te przedwyborcze wiadomo艣ci zawieraj膮 stosunkowo du偶膮 ilo艣膰 tekstu. Najd艂u偶szy e-mail posiada艂 oko艂o 13 stron. Najwyra藕niej osoby zamawiaj膮ce spam polityczny uwa偶aj膮, 偶e ich spam jest interesuj膮cy dla odbiorc贸w.

Po trzecie, opr贸cz wykorzystywania tradycyjnych metod (tj. botnet贸w) rozprzestrzeniania spamu, spam polityczny wysy艂any jest r贸wnie偶 w 艂a艅cuszkach, kt贸rych odbiorcy proszeni s膮 o przes艂anie wiadomo艣ci swoim przyjacio艂om, rodzinie i kontaktom.

W 2007 roku wykryli艣my spam polityczny w j臋zyku angielskim, jednak w znacznie mniejszych ilo艣ciach ni偶 jego rosyjskoj臋zyczny odpowiednik.

Prognoza

Rok 2007 pokaza艂, 偶e eksperymentowanie z r贸偶nymi formatami nie przynosi spamerom 偶adnych szczeg贸lnych korzy艣ci. Filtry spamu potrafi膮 szybko zareagowa膰 na nowe typy zagro偶e艅, zapewniaj膮c ochron臋 u偶ytkownikom komputer贸w. W 2008 roku przewidujemy nast臋puj膮ce trendy:

 1. Ilo艣膰 spamu w ruchu pocztowym nie zmniejszy si臋.
 2. Spamerzy nadal b臋d膮 rywalizowa膰 z tw贸rcami program贸w antyspamowych, przy czym ci pierwsi b臋d膮 wymy艣lali nowe metody, a ci drudzy znajdowali sposoby ich zwalczania.
 3. Spamerzy b臋d膮 prawdopodobnie nadal zwi臋kszali tempo przeprowadzania swoich wysy艂ek oraz liczb臋 wiadomo艣ci wysy艂anych w jednej wysy艂ce.
 4. Spamerzy b臋d膮 prawdopodobnie kontynuowali rozw贸j spamu graficznego. Chocia偶 ilo艣膰 spamu graficznego zmniejszy艂a si臋 w 2007 roku, spamerzy nadal interesuj膮 si臋 t膮 dziedzin膮. Z drugiej strony najwi臋ksi tw贸rcy rozwi膮za艅 antyspamowych s膮 w stanie zwalcza膰 ten rodzaj zagro偶enia, przez co wysi艂ki spamer贸w id膮 na marne.
 5. Spamerzy nadal b臋d膮 艣ledzili trendy internetowe, a spam rozprzestrzeniany za po艣rednictwem serwis贸w spo艂eczno艣ciowych stanie si臋 prawdopodobnie popularny
 6. Spamerzy najprawdopodobniej powr贸c膮 do swych korzeni, wysy艂aj膮c odsy艂acze do stron na darmowych portalach hostingowych, jak r贸wnie偶 wysy艂aj膮c zniekszta艂cony tekst lub tekst, kt贸ry mo偶na zmienia膰.

殴r贸d艂o:
Kaspersky Lab